Textila Pilot- och Demoanläggningar hos Swerea

Ändra sökning

Var: På Swerea IVF i Mölndal

Vad: Pilot- och demoanläggningar

  • Demoanläggning för våtspinning av textilfibrer. (Hög kapacitet, Industriell kvalitet)
  • Pilotanläggning för elektrospinning av fibrer (10 g fiber/dag)
  • Pilotanläggning för air-gap-spinning av textilfibrer (20 g fiber/dag)
  • Pilotanläggning för våtspinning av textilfibrer (100 g fiber / dag)
  • Pilotanläggning för smältspinning av textilfibrer (1 kg-satser, upp till 4 satser/dag)
  • Meltblown-utrustning för tillverkning av finfibriga nonwoven-material som exempelvis kan användas i avancerade filter- och sårvårdsprodukter (bredd 37 cm, ytvikt 5-1000 gsm, max 5 kg/h)
  • Pilotanläggning för tillverkning av nonwoven genom kardning, kryssläggning och nålning (bredd 40 cm, ytvikt 20-1000 gsm, 5 kg/h)
  • Utrustning för plasmabehandling (kan bl a användas för att göra textilier vatten- och smutsavvisande, öka brandhärdigheten eller skapa anti-bakteriella ytor). (Materialbredd 0,5 m. Möjlighet att köra kontinuerligt som rulle till rulle eller satsvis och då upp till 1 m långa prover)
  • Pilotanläggning för rivning av återvunna textilier (70 kg/h)
  • Pilotanläggning för ytbeläggning av textilier (bredd 35 cm, kontinuerlig rulle)

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners (med undantag för viss utrustning som bekostats av industriparter och därmed inte är tillgänglig förrän i ett senare skede)

Kontaktperson: Jonas Aspling (jonas.aspling@swerea.se, 031-706 63 29)