Aalto IonCell F pilot plant

Ändra sökning

Var: på Aalto-universitetet, Espoo, Finland

Vad: Pilotutrustning från Fourne för dry-jet våtspinning (dry-jet = air-gap) av cellulosaspinndop framställd genom upplösning med joniska vätskor. Tre nominella kapaciteter:

  • Liten storlek: Monofilamentspinning
  • Medelstorlek: Multifilamentspinning. Upp till 60 hål. Nominell kapacitet: 50 g/dag
  • Största storleken: Multifilamentspinning. Över 200 hål. Nominell kapacitet: 150 g/dag

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara samarbetspartners som godkänns av nuvarande delägare/sponsorer från industrin

Kontaktperson: Herbert Sixta (herbert.sixta@aalto.fi, 070-5265221)