Stockholm Living Lab

Ändra sökning

Var: Kista, Stockholms län

Vad: Stockholm Living Lab fokuserar på utveckling av digitala tjänster för mobilt och fast bredbandsnät. Användarna deltar i alla delar av utvecklingscykeln, från tidiga faser till senare utvärderingsfaser. Organisationen erbjuder webb-sidor, metoder, användargrupper, mötesplatser mm.

Fokusområden
1. E-hälsa för äldre i hemmet.
2. ICT baserade omsorgstjänster
3. Stöd till SME inom produktutveckling
4. Kommersialisering av digitala tjänster inom hälsa, vård och omsorg
5. Användardriven innovation inom Swedish ICT och kommersialisering av institutens resultat

Stockholm Living Lab är medlem i ENoLL.

referens: Stockholm Living Labs hemsida

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Per-Olof Sjöberg, pos@sics.se

Hemsida: https://www.sics.se/our-offer/sics/stockholm-living-lab

Huvudgrupp: Information och kommunikation (IKT)