MoRe’s Viskos- och fiberspinningspilot

Ändra sökning

Var: I MoRe Research’s och Processums lokaler, Örnsköldsvik, Västernorrlands län

Vad: Pilotutrustning för tillverkning av viskos-spinndop (cellulosaxantatslösning) och liten pilot för fiberspinning. (I princip identiska utrustningar som de som finns på KaU)

  • Viskos-spinndopsberedningspilot. Detta utgörs av flera seriekopplade specialutrustningar för pressning, reaktion och blandning. P.g.a. anpassning till höga pH är utrustningen av rostfritt stål av special-kvalitet. Kapacitet: 20 g dissolvingmassa => 180 ml spinndop per sats.
  • Kapacitet: ca 220 ml spinndop/sats
  • En större viskospilot med kapacitet på 1 kg spinndop/batch är under konstruktion.

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Lars Sundvall (lars.sundvall@more.se, 070-5265221)