Experio Lab

Ändra sökning

Var: Karlstad, Värmlands län

Vad: Experio Lab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. De involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Design är det arbetsverktyg och förhållningssätt som vi använder för att förstå behov, våga drömma om bättre lösningar och samarbeta för att få det att hända. 

Resultatet är konkreta förbättringar men också en kulturförändring med mer nyfikenhet, mod och empati och mindre stuprör och stelnade arbetssätt.

Experio Lab är en del av Landstinget i Värmland i samarbete med SP, Sveriges Tekniska ForskningsinstitutCTF, Centrum för tjänsteforskning och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

referens: Experio Labs hemsida

För vem: Vårdpersonal, patienter, närstående, samarbetspartners

Kontaktperson: Sofia Jansson, kommunikationsansvarig, 072-516 53 55

Hemsida: http://experiolab.se/

Huvudgrupp: Hälso- och Sjukvård