HSB Living Lab

Ändra sökning

Var: Göteborg, Västra Götanlands län

Vad: Framtidens boende
Frågeställningar: Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig?

I nära interaktion mellan människor och forskare skapas framtidens boende i tredje generationens Living Lab. HSB Living Lab är en arena där vi kommer kunna utveckla nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden som nu uppförs på Chalmers i Göteborg, är så mycket mer än ett hus, det är ett levande laboratorium där vi kan forska på ett sätt vi aldrig gjort förut.

HSB Living Lab byggs som en flyttbar byggnad med fyra våningar. En boendedel med studentbostäder och en utställningsdel där det kommer att rymmas kontor, möteslokal, show room för forskningsresultat, tvättstudio och mycket mer. Det är ett unikt projekt där helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas under 10 år. Tester som ger oss ny kunskap när vi bygger framtidens bostäder. Huset kommer att stå klart för inflyttning 1 juni 2016.

HSB Living Lab består av 29 lägenheter där de boende, som antingen är studenter eller gästforskare, kommer få leva i en ständig föränderlig och utvärderad miljö. Allt medan forskningen pågår. Frågor vi ställer är Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta och hur skapar vi en hållbarhet som passar vårt klimat – idag och imorgon? Dessa och många andra frågor kommer få sina svar i experimenthuset på Chalmers i Göteborg.

HSB Living Lab samverkar idag med 9 olika samarbetspartners för att skapa denna samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och nya smarta tekniska lösningar som kan användas i framtidens produktion.

referens: HSB Living Lab hemsida

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Stefan Andersson (010-442 01 28)

Hemsida: http://www.hsblivinglab.com/

Huvudgrupp: Övrigt