Kunskapsplattform

Vill du ta del av den kunskap som genereras från våra innovationsprojekt – såsom nya affärsmodeller och tips på var man kan finna testbäddar för provning? Söker du nya samarbeten och önskar lära dig mer om erfarenheter från våra projekt och innovationsprocessen? Då har du kommit rätt.

I BioInnovations innovationsprojekt samarbetar näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut samarbetar för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster. En viktig komponent, liksom leverans, i flera av våra projekt är framtagandet av en nationell kunskapsplattform där vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter.

Tanken med en kunskapsplattsform är dels att samla relevant kunskap inom ett område för att underlätta för dig som är intresserad av området, men även att öppna upp dörrar för samverkan mellan olika branscher och få till nya affärsmodeller – allt för att öka den kollektiva innovationsförmågan. Men liksom karaktären mellan våra olika innovationsprojekts skiljer sig åt, kan utformningen såväl som syftet kring en kunskapsplattform variera mellan olika projekt.

På denna sida kommer vi att samla samtliga kunskapsplattformar från de olika innovationsprojekten allteftersom de utvecklas. Funktioner, information liksom kunskap kommer att fyllas på med tiden. Vi är fortfarande i början av vår resa, så håll utkik!

Här hittar du den första versionen av kunskapsplattformen som är framtagen inom projektet ”Etablera närodlad textil I Sverige”