Nya hållbara specialkemikalier för massa- och pappersindustrin – steg 2

Genom att integrera hela värdekedjan från leverantör av förnybara råvaror, förädlare av dessa råvaror till specialkemikalier samt kund för kemikalierna har projektet möjlighet att skapa ett helhetskoncept för deras bidrag till en biobaserad samhällsekonomi där man vill möjliggöra en ökning av andelen biobaserade byggstenar vid framställning av ytaktiva produkter för applikationer inom massa- och pappersindustrin.

Syftet med projektet är att främja introduktionen av biobaserade ytaktiva produkter i en industri som strävar efter att kontinuerligt förbättra sitt miljöavtryck. Därigenom kan kemiindustrin möta den växande efterfrågan från massa- och pappersindustrin på hållbara och funktionella lösningar och ligga i framkant i övergången till en cirkulär ekonomi.

Målet med projektet är att utveckla en ny generation ytaktiva produkter anpassade för massa- och pappersindustrin baserade på förnyelsebara råvaror som ersätter petrokemiska produkter.

Därför är detta viktigt

För att möta det växande behovet av gröna och hållbara produkter och koncept inom massa- och pappersindustrin är kemiindustrin i behov av att utveckla och anpassa sin produktportfölj för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Förväntat resultat

En från Hypoteksprövning Steg 1 känd och studerad lösningsmedelsfri syntesväg ska utvärderas vidare, både i liten skala på Chalmers och skalas upp på BIM Kemi. Lantmännen står för råvarorna som utvärderas och en fullskaleproducerad produkt kommer att utvärderas i full skala på Rottneros bruk.

Ambitionen med projektet är att utveckla en ny familj av helt biobaserade tensider. Produkterna kommer att användas i formuleringar för massa- och pappersapplikationer. Projektet förväntas stärka hela värdekedjans hållbarhetsprofil och Sveriges konkurrenskraft att bli först med att lansera sådana produkter.

Deltagare

BIM Kemi Sweden AB, Chalmers Tekniska Högskola, Rottneros Bruk AB och Lantmännen ekonomisk förening.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6 MSEK och kommer att pågå under två år – från juni 2022 till maj 2024.

Läs om Nya hållbara specialkemikalier för pappers- och massaindustrin – steg 1.