Biobaserade skumadsorbenter för luftrening – steg 1

Projektet syftar till att möjliggöra produktion av biobaserade luftfilter för luftrening som ersätter den nuvarande lösningen med cellulosa.

Projektet fokuserar på adsorberande cellulosabaserade skum som till en början utvecklades inom EU-projektet APACHE (som avslutade januari 2022) och nu kommersialiseras genom startupföretaget Adsorbi. Syftet med detta projekt är att visa att kommersiellt attraktiva luftfilter kan tillverkas med hjälp av adsorberande skum och en våtskummande metod.

Prover kommer att produceras av Adsorbi med den nya produktionstekniken under ledning av Chalmers tekniska högskola. Prototyper av de nya biobaserade luftfiltren kommer att testas på plats hos en tillverkare av luftrenare och i en monter på ett museum.

Därför är detta viktigt

Infångning av luftföroreningar är avgörande för att undvika hälsoskador och för att skydda känsliga produkter. Men nuvarande lösningar kräver stora volymer fossilt kol och hög energiförbrukning. Projektet önskar möjliggöra eliminering av luftföroreningar men med låg miljöpåverkan genom att använda en biobaserad lösning.

Förväntat resultat

Projektet syftar till att uppnå betydande framsteg mot kommersialisering av de biobaserade luftfiltren. Detta kommer att uppnås genom att arbeta tillsammans med slutanvändare och en tillverkare av luftrenare och testa lösningen på deras anläggningar.

Deltagare

Chalmers tekniska högskola, Nouryon, Blueair, Riksarkivet, Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum and Sjöfartsmuseet Akvariet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 846 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2022 och maj 2023.