Ersättning av mineraloljor med modifierad biobaserad olja för mer hållbara tillverkningsprocesser

Projektet avser att utveckla en produkt baserad på modifierad biobaserad olja som ersätter dagens mineraloljor, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö, mer hållbara tillverkade produkter och en produkt som i sig är mer hållbar genom användning av biobaserade komponenter.

Därför är detta viktigt

Mineraloljebaserade smörjmedel som används inom tillverkningsindustrin kan leda till irritation av hud, lungor, ögon, näsa och hals, och även svårare tillstånd som dermatit, akne, astma, överkänslighet, pneumonit, irritation i övre luftvägarna och olika cancerformer. Att ersätta mineraloljor med modifierad biobaserad olja skulle bidra till en hälsosammare arbetsmiljö hos tillverkningsföretag. Dessutom har metall- och träbearbetningsföretag en möjlighet att öka processprestandan, minska hanteringen av farligt avfall samt minimera den negativa miljöpåverkan.

En produkt baserad på modifierad biobaserad olja innebär också att jordbruks- och livsmedelsindustrin får möjlighet till bättre utnyttjande och återvinning av avfall, vilket resulterar i lägre produktionskostnader och bättre marginaler.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bland annat bereda biobaserad olja modifierad med kolnanopartiklar, genomföra laboratorietester, proof of concept och en utvärdering av potentialen för kommersialisering, samt utföra demonstrationer och sprida kunskapen vidare.

Deltagare

Eco Bränsle AB, Lunds universitet, Markaryds Metallarmatur AB och CropTailor AB.

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 10 MSEK och kommer att pågå mellan december 2019 och april 2021.