NYA BIOBASERADE MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. I dagsläget har programmet ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut. Det är öppet för fler att ansluta sig, välkommen med som intressent!

23 BANBRYTANDE IDÉER FÖR EN BIOBASERAD FRAMTID

BioInnovation letar ständigt efter nya, innovativa idéer som stödjer övergången till en bioekonomi. Ett sätt är genom hypotesprövning där vi undersöker extra visionära och banbrytande idéer. Under 2015/2016 har 23 hypotesprövningsprojekt pågått inom BioInnovation.

Kika in på sidan för att ta del av de spännande resultaten!

VÅRA PROJEKT

SOCIALT FLÖDE

Nyheter

Seminarium om Bio-based Industries utveckling, möjligheter och utlysning 2018

2018-01-22 | Nyheter

Välkommen att delta på ett seminarium för att lyssna och ställa frågor kring Bio-based Industries (BBI) verksamhet. BBI är ett avtal mellan kommissionen och BioIndustry... Läs mer

Processum och BioBusiness Arena går samman

2018-01-19 | Nyheter

Genom samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena bildas ett regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Som dotterbolag i RISE bidrar... Läs mer

Horisont 2020 – hur skriver jag en konkurrenskraftig ansökan?

2018-01-18 | Nyheter

Vill du lära dig mer om Horisont 2020 och vilka möjligheter som finns inom programmet? Behöver man ha en strategi för sitt deltagande? Hur skriver... Läs mer

INTRESSENTER

De som vill engagera sig mer i programmet betalar en intressentavgift och anger med vilken omfattning man själv avser göra insatser inom programmets ram. Alla intressenter får tillgång till programmets nätverk.

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?