Företagsforskarskolan Resurssmarta processer

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror. Resurssmarta Processer syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi. Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Satsningen koordineras av Chalmers, KTH och forskningsplattformen Treesearch.

Läs mer på Resurssmarta.se.

Följande projekt har beviljats medel i utlysningen Doktorand- och post doc projekt för Resurssmarta industriella processer:

(Klicka på projektets namn för att ta del av ett projektreferat)

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: