Hypotesprövning steg 1

  • Öppnar 4 december 2018
  • Ansök senast 5 mars 2019 kl. 14.00
  • Beslut meddelas 10 april 2019

I det här erbjudandet söker BioInnovation nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Vad kan projektmedel sökas för?
Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Hur mycket medel kan projekt söka?
500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Om utlysningen
Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling.