Tillbaka till alla Utlysningar

Hypotesprövning steg 1: nyskapande projekt med högre risk

  • Sista ansökningsdag: 3 september 2024, kl. 14:00

I det här erbjudandet stödjer BioInnovation mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ansökningar kan göras vid valfri tidpunkt under året.

Vad kan medel sökas för?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ett projekt söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Vad handlar erbjudandet om?

Hypotesprövningsprojekt ska vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad. Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling. BioInnovation har gjort det strategiska valet att inte finansiera projekt som primärt syftar till att utveckla djurfoder, livsmedel eller läkemedel, och inte heller projekt som primärt jobbar med råvaruförsörjning.

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova. Det är också till Vinnova som ansökningar görs.

Läs utlysningstexten och ansökningsguiden

BioInnovations ansökningsguide definierar vissa centrala begrepp så att de kan tolkas och användas på ett likartat sätt i ansökningar och av bedömare. Guiden ger även förslag på verktyg för att beskriva ansökningens ambition rörande teknologi, marknad och hållbarhet. Läs den noga för att skapa en så relevant ansökan som möjligt.

Om utlysningsformen hypotesprövning

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé.