Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv

Detta är en guide för företag och organisationer i att handleda examensarbeten inom högre utbildning. Avsikten med guiden är att öka förståelsen och förenkla för industrirepresentanter och doktorander att handleda examensarbeten, med målet att få fler att vilja handleda. Guiden är riktad till såväl erfarna handledare som till dem som vill pröva på att handleda. Vissa delar i guiden kommer därför kännas självklara för några av er, medan andra delar av guiden kan ge ny kunskap och perspektiv i rollen som handledare.

Att handleda en student i sitt examensarbete beskrivs av erfarna handledare som väldigt givande. Rollen som handledare leder till personlig utveckling och examensarbeten stärker samarbetet mellan företaget och akademin. Företaget får tillgång till den senaste forskningen genom att studenten får tillämpa teoretisk kunskap på reella problem. Universitetet eller högskolan får tillgång till värdefull industriell kunskap och insikter genom dig som företagshandledare och den problemställning examensarbetet är uppbyggt kring. Många studenter ser examensarbetet som den mest intressanta och givande delen av utbildningen.

Till höger hittar du handledningsguiden i sin helhet i pdf-format tillsammans med checklistor, en sammanfattning av rollen som handledare samt rapporten ”Att strategiskt arbeta med examensarbeten” som är riktad till ledningen inom företag. Nedan finns materialet blockvis där du direkt kan läsa om den del av processen kring examensarbeten du vill veta mer om. Vi hoppas att den här guiden ska vara ett stöd för handledare, där man kan hitta svar på vanliga frågor och får klarhet i rollen som handledare av examensarbeten!

Vill du ge feedback eller har frågor om materialet? Hör gärna av dig till caroline.stejmar@skogsindustrierna.se.

Sitter du ledningen och har ett övergripande ansvar för examensarbeten? Ta del av vår rapport ”Att arbeta strategiskt med examensarbeten” och läs mer här.