Intressenter

Tillsammans skapar vi innovation som inte är möjlig på egen hand.

Som intressent i BioInnovation ges du möjlighet att vara med i arbetet med att ta fram innovativa idéer och lösningar som adderar värde till din organisation. Kunskap och kompetens om nya sätt att arbeta med innovation, kontakt med aktörer från helt andra branscher och sektorer kan skapa nya och oväntade affärsmöjligheter.

Du har möjlighet att vara delaktig på olika nivåer och i olika former, allt från att aktivt delta i projekt till att engagera dig i programmets Generalförsamling och påverka inriktningen i stort.

Läs mer om att vara intressent i BioInnovation

Idag utgörs BioInnovation av cirka 50 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen och satsningen.

Programmet är öppet för fler – välkommen med!

Vill du veta mer eller bli intressent?

Kontakta oss

Våra intressenter