Reflows – Cirkulära, biobaserade produkter av proteinrika restströmmar från bryggerier

Projektet vill bidra i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi genom valorisering av en underutnyttjad ström (uttjänt jäst) och tillgängliggörande av ett biobaserat alternativ till råvara (jästprotein). I ett första steg används råvaran för tillverkning av limmade träprodukter och förpackningar, och på längre sikt skulle det kunna användas bland annat till bindemedel för 3D-printing och djurfoder.

Därför är detta viktigt

Projektet prioriterar att skapa ett värdenätverk samt att etablera och utvärdera en utvinningsprocess. Detta är i förlängningen är en förutsättning för att ytterligare industrier ska våga/kunna ansluta och bidra till ökad resurseffektivitet, cirkularitet och nyttjande av biobaserade råvaror och material. En annan viktig aspekt är naturligtvis att nyttja en restström och skapa en ny biobaserad råvara och på så sätt kunna ersätta fossilbaserade komponenter.

Förväntat resultat

Förhoppningen är att projektet ska leda till en förändring av producentbeteende, som med rätt kommunikation i sin tur resulterar i ett förändrat kundbeteende. Utöver det förväntas projektet leda till förändring vad gäller råvaruutvinning, samt till flera tekniklösningar, såsom tillverkning av jästbaserat lim.

Deltagare

Spendrups Bryggerier AB, Ragn-Sells Recycling AB, Akzo Nobel Adhesives AB, Byggelit AB, DS Smith Packaging Sweden AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 3 MSEK och pågår under 18 månader – mellan maj 2022 och november 2023.