Biobaserade riskavfallsbehållare i vården

Projektbudget: 3,303 MSEK (varav 1,616 MSEK är offentliga medel)
Projektlängd: 1,5 år, juni 2016 – dec 2017
Aktörer: NiNa Innovation AB (projektledning), Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, OrganoClick AB, Paper Province, Region Värmland, Östfold Fylkeskommune och Johanneberg Science Park

Projektet har som syfte att ta fram en prototyp för ett biobaserat kärl – en riskavfallsbehållare – som ersättning för den fossilbaserade lösning som finns i sjukvården idag, utvärdera funktionen och visa på hur innovationen kan nyttiggöras både för att utveckla näringslivet och bidra till minskad klimatpåverkan.

Projektets mål är att ta fram och utvärdera en prototyp för en behållare gjord i fiberkomposit som ett alternativ till plast. Produkten används idag i hela landet och även inom övriga EU och på andra marknader vilket gör den till en framtida möjlig exportvara. Produkten går idag inte att återvinna p.g.a. att den innehåller farligt avfall som måste destrueras, i de flesta fall genom förbränning, och att byta ut den mot en biobaserad produkt skulle ge avsevärda miljövinster i form av reducerade koldioxidutsläpp.

Ladda ner projektets slutrapport här!