Ny omgång av nyskapande hypotesprövningsprojekt i gång

I BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har 13 projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en banbrytande och innovativ frågeställning. Ett av de beviljade projekten har redan bekräftat sin hypotes i steg 1 och går nu vidare med ett omfattande projekt i steg 2.

Biobaserade skidstavar, transparent brandskyddsfärg för trä och formning av biokol och fröer för fasadgrönska. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

Per Edström

Per Edström

– Hypotesprövning är en ständigt öppen utlysning från BioInnovation som de senaste åren har fångat upp en oerhörd bredd av biobaserade möjligheter. Att på kort tid kunna rigga projekt för snabba test av hypoteser med hög risk och stor potential är något som lockar många typer av organisationer från olika områden. Möjligheten att efter en bekräftad hypotes gå vidare med ett större projekt i Steg 2 ger goda förutsättningar till att både dra nytta av och bidra till övergången till en cirkulär bioekonomi, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 hösten 2021;

Projekt som visat sig lyckosamma i första steget kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Under hösten 2021 har ett projekt beviljats medel för att arbeta vidare i steg 2.

Formning av biokol och fröer för fasadgrönska

Per Berglund, Greenworks.

– Processen vi arbetar med är cirkulär då vi behåller resurser inom samhällets kretslopp, vi bevarar och förvaltar en restprodukt, och designar projekt med hänsyn till återanvändning och återvinning, säger projektledare Per Berglund på Greenworks.

Projektet har en total budget på 1,9 MSEK och pågår mellan november 2021 och oktober 2022.