Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 1

Projektet ska undersöka möjligheten att ta fram gröna och hållbara träskydds- och limkomponenter från pyrolysolja i laborativa tester. Skulle projektet fortsätta till steg 2 kommer de första resultaten valideras genom en behovsstyrd utveckling av kommersiella kemikalier för träskydd och trälim. Starkt fokus läggs på att utvärdera sidoprodukter i biokolanläggningen för att utröna möjligheten till effektiv fraktionering av gröna kemikalier. Dessa ska sedan kunna användas i gröna adhesiver samt i produkter som kan motverka mögel och röta.

Envigas technology AB är ett exempel på industri som framställer produkter som kan bidra till ett grönare samhälle i form av biokol och som tillverkas genom pyrolys av vedråvara. I processen bildas gas som kan kondenseras ut i form av pyrolysolja som kan tänkas användas i olika produkter som träskydd och lim. Projektet kommer att studera kemiskt innehåll och utvärdera hur vi kan isolera aktiva fraktioner från pyrolysoljor för till exempel träskydd.

Därför är detta viktigt

Ett smart och hållbart utnyttjande av trä i olika virkesprodukter kräver att det kan skyddas mot olika nedbrytningsmekanismer. Sammansatta träkonstruktioner, så kallade ingenjörsmässigt utformade träprodukter (EWP), behöver utveckla miljövänligt utformade bindningssystem som alternativ till dagens fossilt baserade.

Syntetiska träskydd och lim, inte sällan med toxiska effekter, håller nu successivt på att fasas ut. För att kunna använda trä, med dess stora betydelse för samhällsekonomin i olika tillämpningar, behöver vi utveckla metoder för att utnyttja material som kan ingå i ett kretslopp med få eller inga syntetiska additiver.

Förväntat resultat

Projektet förväntar sig kunna visa fler miljömässiga fördelar än själva biokolsproduktionen från anläggningen vid Envigas och samtidigt ge en bättre ekonomisk bas för sådan verksamhet. För trä- och byggindustrin är träskydd med låg klimatpåverkan centralt för att kunna ställa om till helt fossilfria produkter. Sagda träskydd skulle också innebära bättre transportskydd och ökad livslängd. I en eventuell fortsättning av projektet är ambitionen att utveckla hållbara koncept för användning av gröna kemikalier från skogsråvara via pyrolysprocesser i kemiskt-tekniska industrin, såsom lim och färg.

Deltagare

Enivgas Technology AB, Holmen Wood Products AB och Luleå Tekniska Universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 766 700 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och maj 2022.