3D-tryckt kajak baserad på träfiberförstärkt återvunnen plast – steg 1

Detta projekt ska realisera en biobaserad och cirkulär lösning för fritidsbåtar, som baseras på träfiberförstärkt återvunnen plast och industriell 3D-utskrift, i syfte att ersätta jungfrulig plast. Projektet avser att ersätta konventionella produktionsmetoder med en pilotskalig 3D-utskrift/additiv tillverkningsmetod och verifiera en hållbar delningsekonomisk modell för icke-motoriserade båtar.

Projektet syftar till att demonstrera 1) träfiber och återvunnen plastkomposit för produkter med högre värde, 2) 3D-utskrift kan uppnå en högre digitaliseringsnivå för industriell produktion, 3) kombinationen av träfiber, 3D -utskrift, aktiemodell tillsammans kan bidra till en ny vinstmodell i bioekonomin.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt för utvecklingen av en biobaserad cirkulär ekonomi och förväntas ha stor inverkan på framförallt FN-målen: 12,5, 9,4, 14,8 och 12,8, baserat på produktens värde och ökande marknadsvolym inom fritidsbåtsindustrin, och socialt inflytande samt marknadsinflytande inom vattensporter och återvinningsindustrin.

Förväntat resultat

Projektet ska resultera i 1) en lämplig formel av träfiberförstärkt återvunnen plast för kommersiell 3D-utskrift, 2) en 3D-utskrift för digitalisering av båtproduktionen 3) ett nytt finansieringsalternativ och en ny typ av vinstmetod i den biobaserade cirkulära ekonomin.

Deltagare

Biofiber Tech Sweden AB, Melker of Sweden AB och RISE IVF AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1MSEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och maj 2022.

 

Klicka för att se hur det går till när en hel kajak 3D-printas i ett enda stycke.