In-B-Pole – Innovation i biobaserad skidstavstillverkning – steg 1

Syftet med projektet är att utveckla stavar i linkomposit med biobaserad epoxi och därmed introducera fler hållbara material i tillverkningen av skid- och outdoorstavar.

I skid- och outdoorvärlden där människor får se effekten av klimatförändringarna blir förväntningarna på att tillverkarna av utrustning tar ansvar för miljön större och större för var dag som går.

Därför har detta projekt inletts som ett samarbete mellan Kang Poles, Podcomp, RISE SICOMP och Borås universitet. Målet är att ta fram en stav i linkomposit för att skapa ett alternativt material till det vanligt förekommande fossilbaserade kolfibret. Staven ska även bestå av biobaserat epoxy istället för vanligt fossilbaserat för att dra ner på klimatpåverkan ytterligare. Linfiber har avsevärt lägre klimatpåverkan än kolfiber som är väldigt energikrävande vid produktionen och dessutom producerad av fossila kemikalier. Med hjälp av optimerad design och optimerade tillverkningsprocesser vill man vidare göra övergången kostnadseffektiv.

Därför är detta viktigt

Vi är i stort behov av mer hållbara material inom skid- och outdoorvärlden. Detta projekt kan ge oss stora kompetens- och konkurrensmässiga fördelar gentemot andra tillverkande länder inom området. Om tillverkningen dessutom handlar om högkvalitativa sportartiklar kan det vara en viktig startpunkt för ytterligare tillverkning av hållbara produkter i Sverige. Sammantaget kan projektet med andra ord flytta fram Sveriges position ytterligare inom området och i förlängningen ge positiva effekter på svensk ekonomi.

Förväntat resultat

Målet med projektet är att ta fram ett biobaserad linkomposit som lever upp till de krav som en skidstav har gällande dimensioner, hållfasthet och temperaturresistens. Prototyper ska kunna visas upp på mässor vid slutet av projektet. Den teknoekonomiska utvärderingen av projektet kommer att vara av yttersta vikt för att avgöra om produktionen av stavarna flyttas till Sverige. Att ha produktionen i Sverige är en del av målet i projektet.

Deltagare

Kang Poles, Podcomp, RISE SICOMP och Borås universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och april 2022.