Ledande ligninkompositer för smart konsument-elektronikfodral – steg 1

RISE har utvecklat smarta polymerer som ändrar deras elektriska ledningsförmåga under mekanisk påfrestning, vilket gör dem potentiellt ”smarta” genom att känna av beröring/tryck eller böjning. Huvudkonceptet är att ersätta petroleumbaserad plast, som används i hushållselektronikhöljen, med ligninkompositer. Detta material blir konkurrenskraftigt när det gäller materialprestanda tack vare RISE:s metod att använda en mycket liten mängd grafen som ledande element. Detta projekt syftar till att förbättra biobaserad plast inom industrin för konsumentelektronik. På så sätt kan bioplasten gå från att vara ett ”hållbart alternativ” till att vara ett ”smartare och bättre alternativ”.

Globalt hanteras lignin som ett avfall i en skala på hundratals ton årligen. En liten bråkdel av detta återanvänds ibland annat kemikalier. Lignin Industries (LI) är ett svenskt medelstort företag som producerar ligninkompositer för olika industrier och siktar på att gå in i hemelektroniksektorn. De är en värdefull partner i projektet eftersom de har ett stort intresse och möjlighet att storskaligt få ut det nya materialet på marknaden.

Industrin för konsumentelektronik går mot hållbara material. Bioplast är ett bra alternativ, men är för närvarande mycket dyrare. Det finns ett behov av att öka marknadsvärdet. Den föreslagna ”smarta” bioplasten, baserad på ligninkompositer, har god potential att kunna uppfylla de framtida behoven för elektronikfodral. Lyckas projektet kommer marknaden bli stor för Lignin Industries.

Därför är detta viktigt

Tillverkare av konsumentelektronik har ett stort behov av att ersätta petroleumbaserade polymerer med återvunna eller biobaserade polymerer, främst i komponenthöljen och ytterhöljen för olika enheter. Bioplast är ofta dyrare än petroleumbaserad plast, bland annat på grund av att processerna i tillverkningen av biobaserad plast är relativt nya. Ett sätt att övervinna detta är göra bioplaster bättre än det fossilbaserade alternativet, vilket är fokus i detta projekt.

Förväntat resultat

Projektet förväntas verifiera konduktivitet med ligninbaserade grafenkompositer samt hur dessa klarar påfrestning. Projektet förväntas även verifiera vilka grundläggande egenskaper som krävs för elektronikfodral.

Deltagare

RISE och Lignin Industries (LI).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 600 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och april 2022.