Biobaserade flergångsförpackningar och retursystem för hämtmat – steg 1

Coop och Stora Enso vill, tillsammans med marknadens aktörer, definiera och driva ett öppet biobaserat flergångssystem för take away-mat och dryck. Den marknad som därmed öppnas för hållbara cirkulära lösningar har en mycket intressant potential för svensk förpacknings- och biomaterialindustri, eftersom detta driver utvecklingen framåt. Material- och förpackningsteknologierna som utvecklas inom ramen för take away-mat och dryck, kan spridas till andra branscher och tillämpningar som har liknande krav på prestanda för material och förpackning. Projektets mål är att ersätta dagens engångsbaserade plastförpackningar för take away-mat och -dryck med biobaserade flergångsförpackningar och retursystem. Meningen är att hela branschen ska få nytta av projektet, som väsentligt ska förbättra miljöprestandan jämfört med dagens system som leder till såväl nedskräpning som stort negativt koldioxidavtryck.

Därför är detta viktigt

Hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning är en nyckelfråga för mänskligheten. Givet de utmaningar som finns idag gällande skalbarhet för systemlösningar och tillgängligheten av hållbara material, adresserar detta projekt angelägna frågor och utmaningar.

Förväntat resultat

Förväntat resultat är att när steg 1 är avslutat så ska projektet ha visat och demonstrerat kritiska funktioner i ett komplett biobaserat flergångssystem på ett antal take away-tillämpningar tillsammans med utvalda butiker och restauranger. Projektparterna ska också ha initierat och inlett ett branschsamarbete mot en öppen nationell standard med siktet inställt också på EU och liknande samverkansprojekt.

Deltagare

Sustainable Innovation AB, Coop Sverige AB och Stora Enso Sverige AB

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 265 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och augusti 2022.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: