Cellulosabaserad ledande nonwoven textil för sjukvård – steg 1

Projektet kommer att vidareutveckla en cellulosabaserad lösning för att skapa funktionella nonwoven-material. Innovationsgraden är hög eftersom grafen/kol-behandlade cellulosafibrer skapas med en ny produktionsmetod och ska integreras i en nonwoven-produkt. Både själva sensorn och ”bas”-textilen kommer att vara cellulosabaserad, vilket gör den integrerade prototypen helt biobaserad. Projektet kommer också att sträva efter att använda lignin/cellulosabaserat kolfibermaterial som ledningar för sensormatrisen.

Ambitionen är att framställa en ny typ av biobaserad trycksensormatris. Denna kan användas på många sätt till exempel inom sjukvård, fordon och som luftfilter med mera. Projektet är organiserat i en tydlig värdekedja från forskning till tillämpning och ambitionen är – om projektet lyckas – att sedan arbeta i stor skala.

Därför är detta viktigt

Projektet ska ta fram ett material som är cellulosabaserat, smart och som ska kunna integreras i befintliga cellulosafibertextilier. Materialet är nytt, tekniskt unikt och har en enorm kommersiell potential eftersom det är gjort av hållbart material. Genom att lägga till funktionalitet på fibernivå, inuti fibern, öppnas ny värld av möjligheter för textilier och nonwoven-material.

Förväntat resultat

Projektet förväntas ta fram en prototyp av trycksensormatris som är integrerad i en befintlig nonwoven-produkt samt att i liten skala i laboratorium verifiera ett prestandahöjande kommersiellt grafenmaterial.

Deltagare

RISE AB, RISE Innventia AB, Cellcomb och 2D fab.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 700 kSEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och maj 2022.