In situ fibrillering av nanocellulosa för kostnadseffektiva och högpresterande lättviktskompositer – steg 1

Projektet syftar till att förstärka plaster med FineCells biomaterial. Om resultaten är positiva kommer det att möjliggöra en introduktion av biokompositer till ett brett spektrum av applikationer, både för konsumenter och industri. Beroende på applikationens och kundens behov är det möjligt att förstärka många typer av plaster, baserade på konventionell fossil plast, återvunnen plast eller biomaterial, med FineCells produkter exempel

Beroende på materialval avser projektet att möjliggöra allt från förbättrad mekanisk prestanda (vilket innebär mindre material för samma ändamål) till återanvändning av återvunnen plast. Projektet vill därigenom göra det möjligt för biokompositer att konkurrera med konventionell plast. Förutom att gå mot en bioekonomi är FineCells produkter tillräckligt små för att lätt kunna återvinnas. Det innebär att projektet arbetar mot en cirkulär bioekonomi.

Det övergripande målet är att realisera kostnadseffektiv massproduktion av nanocellulosamodifierad termoplast med hjälp av det proprietära mikrocellulosapulvret från FineCell. Nanofibrilleringen ska realiseras direkt under smältblandningsprocessen och därmed generera hållbara, lätta och högpresterande kompositmaterial. Dessa material ska ha hög förbättrad kostnadseffektivitet och stor minskning av miljöpåverkan. Det första steget, alltså hypotestestet, ska avgöra om idén är genomförbar för vidareutveckling.

Därför är detta viktigt

Mikro- och nanocellulosa har en stor potential att förbättra prestanda hos olika typer av plaster. Dock framställs dessa material som vattenbaserade geler eller pastor, som är svåra att använda i blandning med termoplaster. Mikrocellulosapulvret från FineCell gör det dock möjligt att blanda dessa material. Projektet vill på detta sätt pröva att kostnadseffektivt förstärka olika typer av plaster och därigenom främja en cirkulär bioekonomi.

Förväntat resultat

Förståelse av de parametrar som styr graden av fibrillering av FineCell’s mikrocellulosa i polymera matriser. Detta kommer leda till fortsatta utvecklingsprojekt med målet att erbjuda hållbara biokompositer som kan konkurrera med jungfruliga fossilbaserade material.

Deltagare

FineCell Sweden AB, RISE SICOMP AB och Örebro Universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och maj 2022.