Intro till examensarbeten

Nedan går det att läsa om vad ett examensarbete är och hur mycket tid du bör avsätta för handledningen. Längst ner på sidan hittar du även ett årshjul som ger en övergripande bild av de olika moment som ett examensarbete innefattar.

Vill då få en snabb överblick av vad rollen som handledare innebär? Se ”De erfarna handledarnas budord”. Vill du få tillgång till checklistor som hjälper dig i din handledning? Se ”Checklistor för industrihandledning av examensarbeten”. Vill du får reda på allt och lite till om handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv? Läs hela versionen av handledningsguiden här.

Vad är ett examensarbete?
Ett examensarbete är ett självständigt arbete som görs i slutet av studierna där studenten, med stöd av handledare, planerar, genomför, dokumenterar och redovisar ett arbete grundat i den senaste forskningen. Examensarbetet utförs inom en specifik kurs på utbildningsprogrammet på universitetet/högskolan. Många studenter skriver sitt examensarbete tillsammans med ett företag eller en organisation, vilket möjliggör att studenten också kan få en bild av hur och var studenten vill jobba i framtiden. Studenten kan genomföra examensarbetet på plats på företaget, på distans, på universitetet eller en kombination av dessa. Ett examensarbete genomförs ibland av två studenter och då ökar projektets omfattning.

Examensarbetets upplägg och innehåll varierar mellan universitet/högskola samt mellan och inom olika utbildningsprogram, men utgörs i grunden av att studenten systematiskt genom vetenskapliga metoder utför någon typ av utrednings-, analys- eller utvecklingsarbete. Studenten har som regel två handledare, en akademisk handledare från universitetet/högskolan och en företagshandledare, vilka under hela projektet ger kontinuerligt stöd i olika former. Innan projektet startas måste projektbeskrivningen godkännas av den akademiska handledaren. Projektet resulterar i en rapport/uppsats som ska godkännas av en examinator.

Hur mycket tid behövs?
Räkna med att lägga mellan 40–120 timmar totalt under 20 veckor. Tidsåtgången varierar beroende på både student och typen av projekt. Labbprojekt inom kemi är till exempel mer resurskrävande, medan andra examensarbeten kräver betydligt mindre tid. En student som genomför ett examensarbete på 30 hp förväntas lägga ungefär 800 timmar under en period på 20 veckor. Räkna med att i förväg avsätta cirka 4 timmar i snitt per vecka för handledning, där de första veckorna av examensarbetet kräver mer tid. Det behöver vara tydligt från ledningen i företaget att handledning av examensarbeten ingår i ordinarie arbetsuppgifter och uppfattas som lika viktigt för företaget som andra arbetsuppgifter. Oavsett hur erfaren du är så tar det tid att handleda en student, men många delar av handledningen går att effektivisera utan att studentens upplevelse blir sämre. I avsnitten förberedelse, introduktion och genomförande finns checklistor som kan hjälpa dig att strukturera upp arbetet. Några övergripande tips är att:

  • Skapa examensarbeten som gör att studenten blir en naturlig del i era projekt
  • Tydliggör mål och syfte samt ta fram en genomförbar plan
  • Ha gärna två examensarbetare parallellt, så kan de stötta och lära av varandra
  • Introducera studenten väl och presentera den för nyckelpersoner som kan vara till hjälp
  • Tydliggör för studenten att avstämningsmöten ska vara strukturerade och effektiva

Om man aldrig arbetat med examensarbeten, vilka är dina tips?
– Det är lättare än vad man tror
– Allt går att lösa tillsammans med studenten
– Man bara behöver bara en idé för att komma igång
– Börja med 1–2 exjobb, öka på sikt
– Våga testa! /Employer Branding Specialist, med ansvar för den centrala processen kring examensarbeten i ett stort bolag.

Årshjul
En av de mest avgörande faktorerna för att lyckas med arbetet med examensarbeten är att: vara ute i god tid!
I årshjulet nedan ser du en övergripande bild av när de olika momenten i processen med att arbeta med examensarbeten sker utifrån ett företagsperspektiv. Årshjulet avser examensarbeten på 30 hp (20 veckor) som sker under vårtermin. Majoriteten av alla studenter genomför sitt examensarbete på vårterminen som börjar direkt efter årsskiftet. Detta innebär att intresset för att söka examensarbeten är som högst under september, oktober och november året innan. Tidplanen varierar något mellan universitet/högskolor och olika utbildningsinriktningar. Stäm därför av med din kontaktperson på universitet/högskola. Examensarbeten görs också under höstterminen, men inte av lika många studenter. Examensarbeten och kanditatarbeten på 15 hp (10 veckor) görs vanligtvis på våren, antingen direkt efter årsskiftet eller med start i april.