Genomförande

Efter introduktionen är det dags för studenten att sätta igång med examensarbetet ordentligt. Projektet genomgår olika faser med en intensiv fas i starten av projektet, en lugnare men omväxlande fas i mitten och slutligen en målfokuserad fas i slutet. Räkna med att ge studenten mer stöd i början och tänkt på att graden av självständighet varierar mellan studenter och kan ändras under projektets gång.

Hur självgående studenten är och/eller blir beror också på vilken introduktion studenten får och hur handledningen anpassas till respektive student. Erfarna företagshandledare beskriver hur de i början av projektet håller mer koll och att de släpper studenten mer och mer därefter. Den akademiska handledarens roll är att vägleda studenten när det gäller forskningsmetodik och se till att arbetet har ett vetenskapligt arbetssätt. Läs mer om rollen som handledare och de olika faserna i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”. Checklistan nedan ger en sammanfattning av vad som är bra att tänka på under själva genomförandet av projektet. Fler checklistor hittar du i pdf-format här.

Ungefärlig tidsplan (30 hp, 20 veckor)
Generellt går det att dela upp projektet i tre delar:

  • Vecka 1-3: Litteratursökning och planering
  • Vecka 4-14: Insamling och analys av data
  • Vecka 15-20: Rapportskrivning

Läs mer om varje period i avsnittet ”Genomförande” i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”.