Förberedelser

Perioden efter att ni hittat en student och innan studenten börjar sitt examensarbete kan se olika ut, men handlar i grunden om olika typer av förberedelser. När ni hittat en student bokar ni in ett till två förutsättningslösa möten, tillsammans med studenten och den akademiska handledaren, för att diskutera upplägg, förväntningar samt mer djupgående kring examensarbetet. Därefter är det dags att förbereda dig och dina kollegor både praktiskt och mentalt. Med enkla medel kan ni få en bra start och få studenten att känna sig välkommen. Goda förberedelser sparar tid.

Nedan finner du två checklistor: en övergripande och en specifik checklista för de första mötena tillsammans med student och akademisk handledare. Checklistorna finns också i pdf-format här tillsammans med checklistorna ”Checklista 3: Första dagen/veckan” och ”Checklista 4: Genomförande”.

Det är viktig att ha en diskussion innan, så att man har en målbild som gagnar alla och att förväntansnivåerna ligger rätt. Det handlar också om att hantera andra intressenter, chefer och kollegor, som inte är lika vana vid exjobb. Få dem att förstå vad det här handlar om, vad man kan förvänta sig och vilket stöd som krävs. Helt enkelt tydliggöra saker innan man sätter i gång själva exjobbet.
/Forskare och affärsutvecklare, erfarenhet av över 40 examensarbeten


*Universitet/högskolor nämner sekretess-frågan som avgörande och det är mycket viktigt med klara riktlinjer mellan parterna.