Identifiering av idé och formulering av förslag

Att hitta en student och bestämma vad examensarbetet ska handla om kan gå till på olika sätt. I de flesta fall tar företaget fram ett förslag på examensarbete som studenter sedan kan ansöka till. Förslaget ska med fördel vara behovsbaserat, på så sätt kan ni få användning av resultatet och studenten får möjlighet att tillämpa sina kunskaper på riktiga problem. Nedan finns en sammanfattning av hur du tillsammans med dina kollegor kan identifiera idéer och formulera förslag på examensarbeten. Mer tips och råd hittar du i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”.

 

Identifiera idéer
Utgå från att alla inom sin yrkesroll kan komma på en idé som skulle kunna bli ett examensarbete. Idéerna kan vara både vaga eller mer specifika, där de mer vaga idéerna på områden kan återanvändas enklare och blir inte utdaterade lika snabbt. Tänk inte på avgränsningar, omfattning eller på den vetenskapliga höjden, det kan du diskutera med din arbetsgrupp och/eller personer på universitetet/högskolan senare.

Oavsett yrkesroll stöter alla på problem, och om problemet inte är brådskande så kan det med stor sannolikhet utvecklas till ett examensarbete! Det gäller att få in ett tankesätt och en vana inom företaget att se när dessa problem eller områden dyker upp. /Universitetslektor och forskare på Karlstad Universitet

Välja och formulera förslag
Välj idé baserat på att du som tilltänkt handledare är intresserad av problemområdet. Då blir det mer naturligt för dig att visa engagemang för det studenten gör. Om dessutom arbetsgruppen känner att förslaget är relevant har studenten fler att fråga och kollegorna känner mindre belastning i att hjälpa studenten.

När vi väljer ut och formulerar förslag på examensarbeten har vi ett möte inom arbetsgruppen där vi utgår från en lista med idéer som vi kontinuerligt uppdaterat under året.
/Linjechef, 35 års erfarenhet av att handleda examensarbeten

Vetenskaplig höjd
En utmaning med examensarbeten är att uppnå ”rätt vetenskaplig höjd”. De flesta typer av utvecklings- och förändringsarbeten går att göra vetenskapliga, våga tro att idén ni har går att göra vetenskaplig! Beskrivningen av förslaget kan till en början vara mer generell och en exakt utformning av de vetenskapliga frågeställningarna tas fram i samråd med studenten och den akademiska handledaren. Den akademiska handledaren ansvarar för att förslaget har tillräcklig vetenskaplig höjd. Vad som kännetecknas med vetenskaplighet i ett examensarbete:

  • Examensarbetets resultat förväntas leda till ny kunskap
  • Det finns utrymme att utforska flera olika tänkbara vägar, lösningen på problemet är inte tydlig från början
  • Studenten är med och formulerar de specifika frågeställningarna
  • Genomförandet och tillvägagångssättet är systematiskt och grundat i tillförlitlig, granskad och forskningsbaserad information

Avgränsning och omfattning
Examensarbetet är en fördjupning av ett område och företag tar generellt fram förslag som är för omfattande och behöver i regel alltid avgränsas. Projektet avgränsas i samråd med den akademiska handledaren och studenten i samband med att de specifika frågeställningarna tas fram. Omfattningen på examensarbetet avgörs av vilken typ det är, masternivå (30 hp, 20 veckor) eller kandidat- och högskoleingenjörsnivå (15 hp, 10 veckor), samt om det är en eller två studenter som genomför examensarbetet.

Formulering av beskrivning
Studenter väljer ofta examensarbete baserat på var de vill jobba och hur intressant, spännande och intellektuellt utmanande förslaget verkar. Hur intressant och spännande förslaget verkar avgörs i hög grad av hur det är formulerat och ofta behövs inte så mycket text – enkelt och tydligt är nyckeln! I ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv” finns en mall för projektbeskrivningen. Till höger finns en sammanfattning av punkter som är viktiga.

Läs mer om hur du kan hitta balansen mellan en specifik och vag beskrivning och varför kontexten är viktig i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”.