Introduktion och inkludering

Att studenten känner sig välkommen och får en introduktion på företaget är viktigt, likaså att studenten känner sig inkluderad i arbetsmiljön. Se studenten som en nyanställd och förbered dig innan studenten kommer på hur introduktionen ska gå till. Detta betyder att inte enbart du har ansvar för att studenten ska få en introduktion på företaget, här kan HR ta ett större ansvar. De första veckorna är viktigast, där enkla, men än dock lika viktiga, gester göra stor skillnad.

Försök lära känna studenten och satsa på att bygga en relation där studenten vågar fråga när något känns svårt. Du och dina kollegor skapar en bild av företaget som studenten tar med sig efter examensarbetet och delar till andra studenter. Oberoende av om studenten blir anställd eller inte efter examensarbetet, påverkas företagets framtida rekrytering av studentens upplevelse. Checklistan nedan ger konkreta tips på vad man kan tänka på både när det kommer till introduktion och inkludering. Checklistan finns också i pdf-format här tillsammans med checklistorna ”Checklista 1:Förberedelser innan student kommer”, ”Checklista 2: Uppstart och första möten med student och akademisk handledare” och ”Checklista 4: Genomförande”.

Vi jobbar mycket med att studenten ska känna sig inkluderad och delaktig från början, vilket är en av anledningarna till att studenterna gärna vill jobba vidare hos oss. Hos oss är examensarbetet ofta en del av ett större projekt, vilket betyder att studenten inte enbart har sin handledare, studenten har ett sammanhang och blir en i gänget.
/Chef för produktutvecklingsgrupp, 25 års erfarenhet av att handleda examensarbeten

Vill du få fler tips? Läs mer under avsnittet ”Rollen som handledare” i ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspketiv” eller sammanfattningen ”De erfarna handledarnas budord”.