Textilsatsning 2021 – utveckling av innovationsprojekt

Utvecklingsprojektet är avslutad (genomfördes mellan den 30 april till 31 oktober 2021).

Det globala behovet av textilfibrer ökar snabbt. Det utgör en stor samhällsutmaning då textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva branscher och dess miljöpåverkan är stor i flera delar av värdekedjan. Dessutom finns en stor potential i att utveckla möjligheterna till textilåtervinning.

Under 1,5 års tid har BioInnovation, först genom en områdesanalys för textilområdet, och sedan i ett förprojekt, mejslat fram ramarna för en strategisk satsning som ska bidra till att svensk industri står redo att bättre möta en ökad efterfrågan på och användning av biobaserade textila material med sikte på år 2026.

Genom intervjuer med ett flertal aktörer i branschen har Hanna de la Motte och Erik Perzon i projektet Förprojekt inför BioInnovations textilsatsning 2021, undersökt hur aktörerna inom textilsektorn arbetar idag, hur de ser på hållbarhet och hur de önskar att ett kommande projekt kring textil i BioInnovation ska se ut. Förprojekten genomfördes i två delar, ett om filament- och fibertillverkning och ett om cellulosafiberns egenskapsrymd och applikationsområden.

För att lägga grunden för ett väl riktat innovationsprojekt utifrån dessa arbeten startar BioInnovation nu därför ett utvecklingsprojekt.

Arbetet i utvecklingsprojektet kommer att bedrivas i två faser. Fas 1 kommer att handla om att fördjupa dialogen med behovsägare och att förankra behovsbilden. Fas 2 kommer att omfatta fortsatt förankring men också att utveckla angreppssätt för att möta identifierade forsknings- och innovationsbehov,

Därför är detta viktigt

Forsknings- och utvecklingsområdena för biobaserad cirkulär textil är flera. I Sverige finns råvaror och kunskap för biobaserad textil och Sverige har också kommit långt när det gäller att utveckla cirkulära möjligheter för textilfibrer. Det finns en tydlig aktörsgrupp som kan realisera en nationell utveckling, och i det kommande arbetet ska även ytterligare aktörer involveras. Därför finns goda möjligheter att nu forma en strategiskt riktad satsning i form av ett innovationsprojekt som kraftigt kan bidra till att utveckla den svenska konkurrenskraften inom området ytterligare.

Förväntat resultat

Ett Innovationsprojekt ska skapas och utgångspunkten för utvecklingsarbetet är de tre områden som identifierats i förarbetet:

  • Kemisk återvinning av regenererade fibrer
  • Mekanisk återvinning
  • Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker.

I oktober väntas BioInnovations programstyrelse ta ställning till ett konkret projektförslag.

Projektledare

Erik Perzon och Hanna de la Motte

Erik Perzon, IVL och Hanna de la Motte, RISE. Fotograf: Johan Olsson

Utvecklingen av Innovationsprojektet kommer att ledas av Hanna de la Motte, RISE, e-post: hanna.delamotte@ri.se och Erik Perzon, IVL Svenska Miljöinstitutet, e-post: erik.perzon@ivl.se.

Styrgruppen

Cecilia Tall – TEKO
Mikael Danielsson – Albany International
Lena-Marie Jensen – Textilhögskolan
Sören Östlund – KTH
Anna Wiberg – Bioinnovation