Säkerhetsbyggnader med trä och biobaserade material 2.0 – steg 2

Projektet bidrar till en biobaserad samhällsekonomi genom att öppna möjligheten till att mer biobaserade material kan användas i fler tillämningar, i detta fall säkerhetsbyggnader och därigenom bidra till minskad klimatbelastning.

Syftet med projektet är att visa på biobaserade produkter och system som möter kraven för säkerhetsbyggnader och därmed göra det enklare att beställa och projektera alternativa hållbara lösningar och bidra till biobaserade affärsmodeller.

Målet är att parterna tillsammans tar fram verifierade, resurseffektiva och hållbara prototyper av vägg- och bjälklagselement som kan användas som planelement eller volymelement.

Metoder som huvudsakligen kommer att användas är faktainsamling, intervjuer, samt workshop med representanter från Specialfastigheter, deras kunder och KV, samt studiebesök på industrierna. Utifrån identifierade säkerhetskrav och befintlig forskning undersöks olika möjliga konstruktionslösningar för vägg- och bjälklagselement utifrån materialkombinationer, materialval, hållfasthet, säkerhet och klimatpåverkan och några tester genomförs i labb.

Utifrån identifierade säkerhetskrav och befintlig forskning undersöks olika möjliga konstruktionslösningar för vägg- och bjälklagselement utifrån materialkombinationer, materialval, hållfasthet, säkerhet och klimatpåverkan och några tester genomförs i labb. Projektet förväntas avslutas med montage av en säkerhetsvolym i fullskala.

Metoder som huvudsakligen kommer att användas är faktainsamling, intervjuer, workshops och tester av prototyper.

Därför är detta viktigt

Projekt är av vikt för att påvisa möjligheten att använda biobaserade material också i byggnader med hög säkerhetsklassning. Detta för att möjliggöra för ökat användande av biobaserade material.

Förväntat resultat

Resultatet blir ett beslutsunderlag som kan användas i olika typer av säkerhetsbyggnader, samt påvisa vilken fortsatt utveckling som behövs inom området såsom verifiering av slitage, vattentäthet, ekonomi samt återställning efter fysisk påverkan.

Resultatet är prototyper som verifierar och dokumenterar funktion som slitage, vattentäthet, ekonomi, klimatbelastning som behövs inom området säkerhetsbyggnader.

Genom att demonstrera nya lösningar och nya tillämpningar kan byggherrar välja att bygga mer klimatneutralt. Effekten blir att klimatbelastningen minskar för den byggda miljön och minskat materialberoendet.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, Specialfastigheter Sverige AB, Kriminalvården, NCC, Lindbäcks bygg, Isotimber, Podcomp, Setra, SSC Klingan samt Trä och möbelföretagen (TMF).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 SEK och kommer att pågå under två år – från maj 2024 och april 2026.

Läs om Säkerhetsbyggnader i trä och biobaserade material – steg 1.