Ersätta cement i Träullitskivor – steg 1

Träullit har sedan 1946 tillverkat akustik-, isoler- och fasadprodukter så kallade Träullitskivor med endast tre ingredienser träull, vatten och cement. Det ger ett mångsidigt och naturligt material för industriell byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och lokaler. Skivorna ger bland annat en god ljudabsorption, god värmelagring, brandskydd och balansering av fukt i rumsluften. Den kan användas i mycket krävande miljöer som simhallar och utomhus vilket brukar vara ett problem för träskivor. Dilemmat med dagens produkt är att cement gör produkten tung, kräver mycket energi vid tillverkning och cement är till skillnad från träull en ändlig råvara.

Därför är detta viktigt

Genom att helt eller delvis byta ut cement mot biobaserad råvara så ökar det biobaserade innehållet i produkten och därmed minskar dess klimatavtryck och nyttjandet av ändliga resurser minskar. Utbyte av cement bör ske på ett sätt som inte påverkar skivans användningsområden, funktion och pris negativt. En ökad användning av biobaserad råvara på bekostnad av cement adresserar flera av FN:s hållbarhetsmål (Hållbar Industri, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion).

Förväntat resultat

Träullit vill öka det biobaserade innehållet i sina produkter. Ett lyckat projekt skulle ge marknaden en möjlighet att välja akustik-, isoler- och fasadmaterial med en stor andel biobaserat innehåll, och de ersätta produkter med låg andel biobaserat material som dominerar den svenska marknaden idag.

Deltagare

Träullit AB, RISE Research Institutes of Sweden AB och Innovative Materials Arena (ägs av Sankt Kors Fastighets AB).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2022.

Trällulitskivor i taket.