BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material


Utbildningssatningen BioLyftet pågick under 2018 till 2023 och har efter fem framgångsrika år avslutats. Satsningen har initierat ett pågående arbete för att utveckla konceptet och identifiera nuvarande och framtida utbildningsbehov hos SMF med biobaserade ambitioner. Vi vill tacka alla engagerade deltagare som genomfört utbildningen sedan start samt våra kursledare. Till höger på denna sida kan du som är intresserad av kursens innehåll ta del av utbildningsmaterialet.

BioLyftet var en utbildning för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen skulle företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Vem riktade sig BioLyftet till?

Utbildningssatsningen BioLyftet riktades till små och medelstora företag som praktiskt ville börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vad innehöll BioLyftet?

Inspirationsseminarium med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som skedde inom området, samt information om utbildningens innehåll och kommande aktiviteter. Du kan se ett inspelat seminarium längre ned på sidan.

Två utbildningsdagar
Utbildningen omfattades av två dagar om biobaserade och återvunna material och hur dessa material presterar. Under de två dagarna hölls också workshops. Här fick deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag och vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta togs en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Välkommen att ta del av BioLyftets utbildningsmaterial i högerspalten på denna sida, referera till BioInnovation vid användning. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte.

Genomförda aktiviteter 2023

29 november, BioLyftet Förpackningsdag i Stockholm. För företag som redan gått grundutbildningen.

23 november & 7 december, BioLyftet utbildningsdagar (grund), i Karlstad i samarbete med Paper Province.

16 & 30 november., BioLyftet utbildningsdagar (grund) i Linköping i samarbete med Cleantech Östergötland, Energikontoret Östergötland, och Innovative Materials Arena (IMA).

15 november, BioLyftet Fördjupningsdag i Göteborg. För företag som redan gått grundutbildningen.

30 maj & 14 juni, BioLyftet utbildningsdagar (grund) i Halmstad i samarbete med Speed up Halland och Loop Factory.

17 maj, BioLyftet inspirationsseminarium. Digitalt.

29 mars, BioLyftet Förpackningsdag i Göteborg. För företag som redan gått grundutbildningen.

21 mars, BioLyftet Fördjupningsdag i Stockholm. För företag som redan gått grundutbildningen.

2 & 15 mars, BioLyftet utbildningsdagar (grund) i Jönköping.

18 januari & 1 februari, BioLyftet utbildningsdagar i Trollhättan.

31 januari, BioLyftet Digitalt inspirationsseminarium.

Se samtliga genomförda aktiviteter sedan 2019.

Hur kunde företag delta?

Deltagande i BioLyftet var kostnadsfritt. Under utbildningen skulle deltagarna företagsvis ta fram en plan för att introducera ett hållbart material i en produkt. För att dagarna skulle bli så värdefulla som möjligt rekommenderade vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebar att två till fyra personer från samma företag var välkomna att delta.

Intresset för BioLyftet var stort, och kursdeltagare som representerar SMF-företag som har en för BioLyftet passande verksamhet prioriterades därför. Med detta menar vi att företaget hade produkter eller material som passade BioLyftets profil. Eftersom vi ville kunna erbjuda en värdefull coachning till varje deltagande företag baserade vi också urvalet på hur sammansättningen av företag blev vid varje utbildningstillfälle.

Bakgrund till satsningen

Under hösten 2018 beviljades RISE/Swerea IVF medel från Naturvårdsverket för att skapa och lansera företagsutbildningen BioLyftet som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna varor. Initiativet pågick med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Projektledare var Mattias Andersson, RISE, som tillsammans med IVL och Chalmers Industriteknik utförde utbildningen.

Mattias Andersson, RISE
projektledare
epost: mattias.andersson@ri.se
tfn: 076 147 63 71

Se ett inspelat inspirationsseminarium

Film från BioLyftets inspirationsseminarium i Trollhättan 14 september 2022.

Möt våra experter

Tatjana Karpenja, RISE.

Tatjana Karpenja, RISE.

BioLyftet accelererar hållbar materialomställning hos SMF

Tatjana Karpenja är en av kursledarna inom BioLyftet med expertområde inom papper, cirkularitet och hållbarhet. Hon kommer från RISE där hon är projektledare inom hållbarhet och digitalisering. Hon har varit med i BioLyftets team i drygt tre år och mött många små- och medelstora företag (SMF) som påbörjat sin utvecklingsresa.

Läs hela artikeln här!

Philip Gillgard, Chalmers Industriteknik.

BioLyftet hjälper SMF att anpassa sig till den nya verklighet som råder

Philip Gillgard är kursledare i Biolyftet där hans expertområde är textila material. Till vardags arbetar han på Chalmers Industriteknik med teknisk utveckling inom kemi och materialvetenskap. Philip har mött många små- och medelstora företag (SMF) som påbörjat sin omställningsresa i BioLyftet, ett projekt han har varit en del av sedan 2019.

Läs hela artikeln här!

Mattias Andersson, RISE.

Hållbar materialanvändning – en förutsättning för lönsamhet i framtiden

Sedan 2020 har Mattias Andersson coachat SMF, små och medelstora företag, inom BioLyftet på deras väg mot en hållbar omställning. Mattias är projektledare för BioLyftet, där han även utbildar deltagande företag inom sitt expertområde plast och återvinning, och är annars forskare på RISE Research Institutes of Sweden.

Läs hela artikeln