BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Vem riktar sig BioLyftet till?
Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vad innehåller BioLyftet?

Frukostseminarium – inspirations- och informationsseminarium med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, begrepp och terminologi samt information om BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Två utbildningsdagar – varav en utbildningsdag om biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de?

Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment motsvarande en dag. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Dagarna resulterar i en plan där företaget identifierar sina första steg för att praktiskt byta till ett hållbart material.

Aktiviteter
Med start under 2019 arrangeras ett tiotal frukostseminarier runt om i landet. Utbildningsdagar kommer att arrangeras på sex olika orter i landet. Datum och orter för frukostseminarier och utbildningar fylls på efterhand.

Hur kan mitt företag delta?
Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt. Under utbildningen ska deltagarna företagsvis gå igenom nuläge, önskat läge och hinder för att slutligen ta fram en plan för att introducera ett hållbart material i en produkt. Vi rekommenderar att 2-3 personer från samma företag deltar i utbildningen för att skapa värdefulla resultat.

Bakgrund till satsningen
Utbildningsinitiativet BioLyftet inleddes med en förstudie våren 2018. Under hösten 2018 har RISE/Swerea IVF beviljats medel från Naturvårdsverket för att skapa och lansera företagsutbildningen som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna varor. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Initiativet fortsätter under 2019.

Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Projektledare är Erik Perzon, RISE.

Frågor och intresseanmälan
Erik Perzon, RISE
projektledare
e-post: erik.perzon@ri.se
tfn: 031-706 63 87

Jonas Aspling, RISE
e-post: jonas.aspling@ri.se
tfn: 076-147 63 29