BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Vem riktar sig BioLyftet till?

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vad innehåller BioLyftet?

Frukostseminarium – inspirations- och informationsseminarium med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, begrepp och terminologi samt information om BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter. Här nedan kan du ta del av presentationsmaterial från frukostseminarierna och se en film från ett av de genomförda seminarierna.

Presentationsmaterial från frukostseminarierna (pdf)

Film från frukostseminariet i Karlstad den 11 april 2019

Två utbildningsdagar
Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Välkommen att ta del av BioLyftets utbildningsmaterial i högerspalten på denna sida, referera till BioInnovation vid användning.

Aktiviteter

Med start under 2019 arrangeras ett tiotal frukostseminarier runt om i landet. Utbildningsdagar kommer att arrangeras på flera orter. Datum och orter för frukostseminarier och utbildningar fylls på efterhand.

  • 23 januari 2019, Frukostseminarium i Stockholm
  • 24 januari 2019, Frukostseminarium i Uppsala
  • 30 januari 2019, Frukostseminarium i Borås
  • 6 februari 2019, Frukostseminarium i Göteborg
  • 13 mars samt 27 mars 2019, Utbildningsdagar i Stockholm
  • 15 mars samt 2 april 2019, Utbildningsdagar i Göteborg
  • 21 mars 2019, Frukostseminarium i Värnamo
  • 22 mars 2019, Frukostseminarium i Växjö
  • 11 april 2019, Frukostseminarium i Karlstad
  • 3 maj samt 22 maj, Utbildningsdagar i Värnamo
  • 4 juni samt 12 juni, Utbildningsdagar i Karlstad
  • 29 augusti, Frukostseminarium i Vargön
  • 4 september samt 25 september, Utbildningsdagar i Göteborg
  • 18 september, Frukostseminarium i Lund
  • 20 september, Frukostseminarium i Gävle
  • 24 september, Frukostseminarium i Varberg
  • 24 oktober samt 13 november, Utbildningsdagar i Lund
   Utbildningen är fullbokad. Är du intresserad av att stå på reservplats kontakta Linda Larsson, linda.larsson@bioinnovation.se.
  • 20 och 28 november, Utbildningsdagar i Gävle
   Läs mer och anmäl dig här!
  • 5 december, Frukostseminarium i Östersund
   Läs mer och anmäl dig här!

Hur kan mitt företag delta?

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt. Under utbildningen ska deltagarna företagsvis gå igenom nuläge, önskat läge och hinder för att slutligen ta fram en plan för att introducera ett hållbart material i en produkt. För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag behöver delta.

Bakgrund till satsningen
Utbildningsinitiativet BioLyftet inleddes med en förstudie våren 2018. Under hösten 2018 har RISE/Swerea IVF beviljats medel från Naturvårdsverket för att skapa och lansera företagsutbildningen som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna varor. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Initiativet fortsätter under 2019.

Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Projektledare är Erik Perzon, RISE.

För frågor och mer information
Erik Perzon, RISE
projektledare
e-post: erik.perzon@ri.se
tfn: 031-706 63 87

Jonas Aspling, RISE
e-post: jonas.aspling@ri.se
tfn: 076-147 63 29