BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Vem riktar sig BioLyftet till?

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vad innehåller BioLyftet?

Inspirationsseminarium med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, samt information om utbildningens innehåll och kommande aktiviteter. Här nedan kan du ta del av en film från ett av de genomförda seminarierna.

Film från BioLyftets frukostseminarium i Karlstad den 11 april 2019.

Två utbildningsdagar
Utbildningen omfattar två dagar om biobaserade och återvunna material och hur dessa material presterar. Under de två dagarna hålls också workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag och vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Välkommen att ta del av BioLyftets utbildningsmaterial i högerspalten på denna sida, referera till BioInnovation vid användning. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte.

Kommande aktiviteter 2021

Datum för fler utbildningar och seminarier publiceras löpande. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande aktiviteter.

Genomförda aktiviteter 2021

  • 24 mars, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
  • 21 april och 5 maj, Utbildning BioLyftet
  • 11 och 25 maj, Utbildning BioLyftet
  • 31 augusti, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
  • 8 september, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet

Hur kan mitt företag delta?

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt. Under utbildningen ska deltagarna företagsvis ta fram en plan för att introducera ett hållbart material i en produkt. För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta.

Intresset för BioLyftet är stort, och kursdeltagare som representerar SMF-företag som har en för BioLyftet passande verksamhet prioriteras därför. Med detta menar vi att företaget har produkter eller material som passar BioLyftets profil. Eftersom vi vill  kunna erbjuda en värdefull coachning till varje deltagande företag baserar vi också urvalet på hur sammansättningen av företag blir vid varje utbildningstillfälle.

Bakgrund till satsningen

Under hösten 2018 beviljades RISE/Swerea IVF medel från Naturvårdsverket för att skapa och lansera företagsutbildningen BioLyftet som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna varor. Initiativet pågår nu med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Projektledare är Philip Gillgard, RISE.

Kontakt för frågor och mer information

Philip Gillgard, RISE
projektledare
e-post: philip.gillgard@ri.se
tfn: 076-147 63 36

Erik Perzon, IVL Svenska Miljöinstitutet
e-post: erik.perzon@ivl.se
tfn: 010-788 65 70