BioLyftet – företagsutbildning om hållbara material

BioLyftet är en utbildningssatsning som riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill påbörja övergången till att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

BioInnovation ska skapa förutsättningar för att öka innovationstakten genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster. En aktuell fråga är hur programmet kan möta behov hos små- och medelstora företag. Företagsutbildningen BioLyftet, som startar våren 2019, ska höja kunskapen och därmed det framtida användandet av biobaserade och återvunna material.

Vad innehåller BioLyftet?

Frukostseminarium – praktiska exempel och framtidsspaningar samt information om BioLyftets olika aktiviteter och om hur du som företag kan delta.

Utbildning – inom biobaserade och återvunna material. Här ges en genomgång av vad hållbara material är och vilka alternativa material som finns, samt hur de presterar.

Workshop – Vilka frågeställningar finns inom ditt företag? Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill kunderna? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att börja med? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

BioLyftets aktiviteter
Den 14 november 2018 lanseras utbildningssatsningen på Elmiamässan i Jönköping. Läs mer om eventet här.

Med start under 2019 arrangeras ett tiotal frukostseminarier runt om i landet. Datum och orter fylls på efterhand. Anmälan öppnar inom kort.

Datum                                          Ort                                                 Vad

14 november 2018                   Jönköping                                    Lansering på Elmiamässan, Hall C, kl 14.00

23 januari 2019                          Stockholm                                   Frukostseminarium

30 januari 2019                          Borås                                            Frukostseminarium

Bakgrund om BioLyftet
Projektet inleddes med en förstudie våren 2018. Under hösten 2018 har RISE/Swerea IVF beviljats medel från Naturvårdsverket för att skapa och lansera företagsutbildningen som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna varor. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Initiativet fortsätter under 2019.

Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Projektledare är Erik Perzon, RISE.

Mer information
Erik Perzon, RISE
projektledare
e-post: erik.perzon@ri.se
tfn: 031-706 63 87

Jonas Aspling, RISE
e-post: jonas.aspling@ri.se
tfn: 076-147 63 29