BioLyftet

BioInnovation ska skapa förutsättningar för att öka innovationstakten genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster. En aktuell fråga är hur programmet kan möta behov hos mindre- och medelstora företag (SMF).

Det här aktivitetsprojektet, som fungerar som en förstudie, kommer ett utarbeta ett förslag till en modell för att stimulera företagen att ställa om till en större andel biobaserade material och råvaror. Det gäller både produktägande och tillverkande företag.

Genom att koppla ihop regionala innovationsmiljöer – exempelvis Science Park-miljöer, regionala IUC-kontor samt Vinnväxt-miljöer som har SMF-företag som målgrupp –, med offentlig sektor och de arbetsformer som tagits fram i BioInnovation, kan kunskapen om och användandet av biobaserade material öka.

Målet med förstudien är att utveckla förslag till en modell som BioInnovation kan arbeta efter. Det långsiktiga målet är att öka små- och medelstora företags användning av biobaserade material för tillverkning av produkter, så som plastkomponenter, textilier och förvaringskärl.

På kort sikt ska modellen bidra till att öka kunskapen hos små- och medelstora företag om vad en omställning till biobaserade material innebär, vilka möjliga material som finns och vanligt förekommande hinder.

Genom att engagera även offentlig sektor stärks efterfrågan och kännedomen om biobaserade produkter ur olika aspekter.

Projektet leds av Swerea IVF och pågår mellan mars och maj 2018.

Mer information
Jonas Aspling, Swerea IVF,
projektledare
e-post: jonas.aspling@swerea.se
tfn: 0761- 47 63 29