BioLyftet accelererar hållbar materialomställning hos SMF

Tatjana Karpenja är en av kursledarna inom BioLyftet med expertområde inom papper, cirkularitet och hållbarhet. Hon kommer från RISE där hon är projektledare inom hållbarhet och digitalisering. Hon har varit med i BioLyftets team i drygt tre år och mött många små- och medelstora företag (SMF) som påbörjat sin utvecklingsresa.

Hallå där Tatjana Karpenja! Varför behövs BioLyftet?

Tatjana Karpenja, RISE.

Tatjana Karpenja, RISE.

– Vi lever i en föränderlig värld. Utmaningar blir mer och mer komplexa. BioLyftet handlar om att utbilda företag i olika materialfrågor, dels om materialen i sig men dels också utifrån deras roll i en värdekedja. Dagens material behöver inte bara prestera på sin funktion – de behöver också passa in i en hållbar och cirkulär värdekedja. Det är svårt för ett enskilt företag att förstå och hinna lära sig under tiden som man samtidigt bedriver sin huvudverksamhet. Därför är en möjlighet som BioLyftet viktig, menar Tatjana Karpenja.

Vad vill företagen veta mer om?

– Många företag ställer sig frågan vad ett hållbart material är och är nyfikna på återvinning och återanvändning av sina produkter. Företagen generellt efterlyser råd och tips på hur man ska genomföra sin materialomställningsresa. Och de vill få en bra bild av möjligheter. Det kan vi ge dem i BioLyftet!, konstaterar Tajtana Karpenja.

Hur kan företag få hjälp från BioLyftet?

– Kursen bidrar med ökad kunskap, men under utbildningsdagarna använder vi också ett workshopformat där företagen får möjlighet att öva på sitt specifika case. Först får företagen beskriva sitt case och varför de vill göra en förändring. Handlar det om något kunderna vill? Eller är det företaget själv som vill förnya sin profil? Nästa steg är att kartlägga vad företaget vill åstadkomma och hur företagets vision ser ut, förklarar Tatjana Karpenja.

– På så vis får vi en bild av företagets läge idag och dess framtida ambitioner. Därefter tar vi fram en plan för vilka aktiviteter som bör genomföras för att stödja förändringen. Vi kursledare kan diskutera olika materialval och bolla idéer och utmaningar med företagen. Vi coachar därmed företagen om vad som behövs steg för steg för att åstadkomma önskad förändring.

– Detta är en väldigt uppskattad del av utbildningen. Det skapar stort engagemang och företagen omsätter kunskapen från BioLyftet i praktiken direkt. Det blir både en företagsstrategi och praktik!

Du är expert på papper, vad lär sig kursdeltagarna om detta material?

– Vi talar dels om traditionella pappersmaterial men dels också nya material som exempelvis formpressade cellulosafiber och andra cellulosabaserade material som används i allt från kläder, förpackningar till markduk för växt- och grönsaksodling. Vi tittar på olika material, tillverkningsprocesser och sätter dessa i kontext av ett systemperspektiv. Under den första utbildningsdagen lär vi oss om materialen och under den andra utbildningsdagen handlar om återvinning eller återvinningsbara material.

Vilka funktioner på företagen bör gå BioLyftet?

– Vi har mött många olika funktioner, exempelvis produktdesigners men även inköpare och produktionsansvariga. Som så ofta på ett litet eller medelstort företag har en person flera roller att fylla. Därför möter vi ofta personer som kan mycket om allt, berättar Tatjana Karpenja och fortsätter;

– Karaktäristiskt för deltagarna som går BioLyftet är att de mycket engagerade, vill agera och har tankar men behöver en kunskapspåfyllnad och vägledning!

Läs mer om BioLyftet och aktuella utbildningar här!