BioLyftet hjälper SMF att anpassa sig till den nya verklighet som råder

Philip Gillgard är kursledare i Biolyftet där hans expertområde är textila material. Till vardags arbetar han på Chalmers Industriteknik med teknisk utveckling inom kemi och materialvetenskap. Philip har mött många små- och medelstora företag (SMF) som påbörjat sin utvecklingsresa i BioLyftet, ett projekt han har varit en del av sedan 2019.

Hallå där Philip Gillgard! Varför behövs BioLyftet?

Philip Gillgard, Chalmers Industriteknik.

– I grund och botten är BioLyftet en satsning som syftar till att stärka konkurrenskraften hos svenska bolag. Vi märker dagligen hur miljöfrågor tar ett allt större utrymme bland konsumenter, företag och samhället i stort. De flesta kan nog skriva under på att detta är bra och helt nödvändigt för att kunna bromsa den negativa klimattrenden.

– Materialtillverkning står idag för en mycket stor andel av klimatavtrycket och det blir därför tydligt att hållbara material och tillverkningsprocesser för en cirkulär ekonomi kommer ge ett rejält bidrag i rätt riktning. För svenska bolag handlar det därför om att anpassa sina värdeerbjudanden till den nya verklighet som råder, inte minst för att upprätthålla konkurrenskraften. Materialen i produkterna behöver helt enkelt anpassas till kundens efterfrågan och för att lyckas behövs kunskap om hur man kan göra detta på ett effektivt sätt. BioLyftet finns för att stötta företagen i denna process.

Vad vill företagen veta mer om?

– Många som går BioLyftet är redan ganska insatta i hållbarhet och söker då oberoende information som bekräftar det de redan vet, men ofta har de också specifika och initierade materialfrågor som de söker svar på. Andra har precis påbörjat sin omställningsresa och de brukar uppskatta den breda och grundläggande kunskapsbas som BioLyftet ger. Att få korrekta definitioner och se exempel på hur man gjort vid andra bolag brukar vara uppskattat av alla. Att få sätta sig med sina kollegor och ostört diskutera hållbarhet på ett mer strategiskt plan under ett par dagar är också något som de flesta uppskattar.

Hur kan företag få hjälp från BioLyftet?

– BioLyftet byggs upp av två delar: föreläsningar och workshops. Från föreläsningarna får deltagarna med sig teori för att kunna börja arbeta med hållbara material i sina produkter. Vid workshoparna får de sitta tillsammans i respektive bolag och diskutera sina produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet är att de ska få med sig en plan med konkreta aktiviteter på hur de kan byta ut sina material eller på annat sätt göra sina produkter mer hållbara. Vi finns där och stöttar dem i deras arbete.

Du är expert på materialvetenskap, vad lär sig kursdeltagarna om detta?

– I BioLyftet föreläser jag inom textila material. Jag ger deltagarna en bas inom allt från biobaserade fibrer från bland annat skogen till kemisk och mekanisk återvinning av textil. Att ge dem korrekta begrepp och definitioner är viktiga delar i detta. Då jag coachar företagen brukar jag som regel ta en bredare ansats och diskutera hållbara materialval i stort, ofta kopplat till affärsmässiga strategier. Jag märker att detta ofta behövs för att få till en materialomställning i praktiken, inte minst eftersom företagen alltid har en tydlig konkurrenssituation att förhålla sig till.

Vilka funktioner på företagen bör gå BioLyftet?

– Det korta svaret är att de som kan bidra till en hållbar materialomställning i bolaget bör gå BioLyftet. Bolagen vet bäst själva vilka funktioner det handlar om, men ofta ser vi olika konstellationer av produktutvecklare, inköpare, produktägare och marknadsförare. En bredd av funktioner brukar bli bra för att få med olika infallsvinklar och att kunskapen ska fastna i organisationerna. Det är ofta extra lyckat om någon i ledande position med mandat att fatta nödvändiga beslut kan vara med också.

Läs mer om BioLyftet