Hållbar materialanvändning – en förutsättning för lönsamhet i framtiden

Sedan 2020 har Mattias Andersson coachat SMF, små och medelstora företag, inom BioLyftet på deras väg mot en hållbar omställning. Mattias är projektledare för BioLyftet, där han även utbildar deltagande företag inom sitt expertområde plast och återvinning, och är annars forskare på RISE Research Institutes of Sweden.

Hallå där Mattias Andersson! Varför behövs BioLyftet?

Mattias Anderson, RISE Research Institutes of Sweden.

– Vi har levt i ett överflöd av olika material under en lång tid, och utveckling av nya material har gått i en rasande fart. Tyvärr har inte hanteringen av de här materialen hunnit med i samma takt. Användningen av många textilier och plastmaterial är idag inte hållbar, en majoritet av materialen vi använder kommer från icke-förnybara källor och en mycket liten del av materialet återanvänds eller återvinns, säger Mattias Andersson och fortsätter:

– Men det här börjar förändrats, på EU-nivå sätts nya mål och förordningar för att begränsa onödig användning av plast och textil, vilket kommer påverka alla inom EU. Liknande arbete pågår inom Sverige också där regeringen jobbar med att se över lagstiftning och krav för materialanvändning. Det är inte bara regeringen och EU som vill ha mer hållbara material, utan många stora företag börjar också inse att en hållbar materialanvändning kommer vara en förutsättning för lönsamhet i framtiden.

– Genom BioLyftet vill vi hjälpa företag att få bättre kunskap om varför hållbara material är viktigt och hur en omställning till mer hållbara material skulle kunna gå till. Vi som forskar kring detta vet att det ibland kan vara ganska rörigt med alla begrepp kring hållbarhet och vår förhoppning är att via den här utbildningen kunna hjälpa företag att förstå begreppen och att kunna använda de i sitt arbete med att ställa om till en mer hållbar materialanvändning, förklarar Mattias Andersson.

Vad vill företagen veta mer om?

– Det varierar en hel del beroende på företag, men många vill lära sig mer om vilka materialaternativ som finns på marknaden och få svar på de frågor de har kring hållbar materialanvändning. Jag upplever att många av företagen som har deltagit har förstått att hållbarhet kommer vara en förutsättning för lönsamhet och vill veta mer om hur de kan tänka kring materialval och vilka alternativ som är ”bäst”. Jag tror också många deltagare tycker det är intressant att se inspirerade exempel från andra företag och få chansen att diskutera dessa exempel inom företaget eller varför inte med andra företag med liknande frågeställningar.

Hur kan företag få hjälp från BioLyftet?

– Idén med BioLyftet är att lyfta kunskapen inom biobaserade och återvunna material, och det är bland annat det här som företagen kan få hjälp med. I BioLyftet får företagen svar på fler av de frågorna som många undrar över: Vad är biobaserade material? Var kan de användas? Vilka alternativ finns det idag? När ska man använda återvunnet material? Vilka återvunna material finns det att tillgå? Vad är ett återvinningsbart material? berättar Mattias Andersson.

Men BioLyftet handlar inte bara om utbildning i form av föreläsningar utan ungefär hälften av utbildningstiden går till workshops där företagen får sitta företagsvis eller mellan företag och diskutera nuläge, önskat läge och utmaningar.

– Under workshop-momenten får deltagarna också möjlighet att diskutera tillsammans med experter inom de olika materialområdena. Målet med workshopdelen är att det ska leda till en enkel plan för hur företagen kan påbörja eller fortsätta sitt hållbarhetsarbete, förklarar Mattias Andersson.

BioLyftet kan också hjälpa deltagare med att motivera eller försvara sina materialval.

– Att göra ”rätt” materialval kan ibland kännas omöjligt, men med BioLyftet ger vi verktygen för att företagen ska kunna motivera varför just deras materialval är ett hållbart alternativ men också förstå att det kan finnas nackdelar med just det alternativet, säger Mattias Andersson.

Du är expert på plast, vad lär sig kursdeltagarna om detta material?

– Plastanvändning i världen är idag enormt stor och ökar för varje år. Plast är ett fantastiskt material som kan användas i en lång rad olika applikationer, tyvärr så har vi inte använt plasten på ett smart och effektivt sätt vilket lett till stora mängder utsläpp av växthusgaser, resursslöseri och nedskräpning. Under BioLyftet berättar vi mer om hur vi ska kunna använda plast på ett smartare sätt, vi pratar till exempel om vilken roll biobaserade alternativ har, hur dessa kan användas och vilka alternativ som finns på marknaden.

Vi reder också ut vad som egentligen är ”bio” i bio-plast. Under den andra utbildningsdagen pratar vi återvinning, här berättar vi om hur mycket plast som återvinns idag, vad återvinningsbar egentligen innebär, hur återvinning av plast fungerar, kvalitet på återvunnen plast och hur framtiden för plaståtervinning kan komma att se ut. Förhoppning är att företagen som deltagit i BioLyftet ska få tillräckligt mycket kunskap kring hållbar plastanvändning för att själva kunna ta hållbarhetsdiskussioner med leverantörer eller kunder.

Vilka funktioner på företagen bör gå BioLyftet?

– Vi vill inte begränsa oss när det kommer till företagsfunktioner, vi tror att det är bara att ha en mix av företagsfunktioner med i utbildningen. Målet med utbildningen är att ge kunskap om hållbar materialanvändning och vilka på ett företag som ska ha den kunskapen beror på typ av företag. Men generellt så ser vi att företag som har haft flera deltagare med olika funktioner får en lite mer dynamisk diskussion och kan lättare jobba med lösningar på de utmaningarna som kan dyka upp, avslutar Mattias Andersson.

Läs mer om BioLyftet och aktuella utbildningstillfällen.