BioLyftet har gett en gemensam kunskapsbas för att ställa om till mer hållbara material

Etac är ett av företagen som gått BioLyftet – utbildningen där företag får kunskap och vägledning för att börja byta ut fossilbaserade plast- eller textilprodukter mot biobaserade, återvunna eller återvinningsbara alternativ. Företagets medicintekniska produkter säljs i Skandinavien. Ofta till offentliga institutioner och andra kunder där kraven på hållbarhet blir allt högre. För att fortsätta vara i framkant ser företaget det som naturligt att ställa om till alternativa material.

Etac har redan påbörjat ett hållbarhetsarbete, bland annat genom att ha återvunna komponenter i vissa produkter. Humaira Baneryd, hållbarhetschef på Etac. Foto: Johan Olsson.

Sveriges befolkning växer och allt fler blir allt äldre. Under de kommande 20 åren kommer åldersgruppen som är över 75 år växa dramatiskt. Behovet av hjälpmedel och vårdtekniska produkter kommer att öka, såväl i hemmiljö som i särskilda boenden för äldre.

Etac är en av de ledande aktörerna i Skandinavien inom hjälpmedelsbranschen och finns med kontor i flera europeiska länder samt i USA och Australien. Exporten går till stora delar av världen. Företaget erbjuder ergonomiska hjälpmedel som syftar till att optimera livskvaliteten för individen, deras familj och vårdgivare. Att kunna leverera hållbara produktlösningar och material blir allt viktigare.

Därför tog Humaira Baneryd, som sedan drygt ett år tillbaka är hållbarhetschef på Etac, chansen att anmäla sig och sina kollegor till utbildningssatsningen BioLyftet, som just riktas till företag som vill ställa om till mer hållbara produkter och material. Humaira Baneryd har en bred erfarenhet av hållbarhetsarbete med erfarenhet från exempelvis ICA-gruppen, Rusta och Swedavia.

– Tidigare hade våra kunder mycket fokus på farliga kemikalier men nu börjar vi se mer och mer krav på att materialet även ska vara återvunnet eller vara återvinningsbart, berättar Humaira Baneryd.

Företaget har verksamhet på flera orter i Sverige och har därför haft med deltagare på flera orter där BioLyftet anordnat utbildningstillfällen, såsom i Göteborg, Stockholm och Värnamo.

– Medarbetare inom såväl kvalitet, inköp, produktutveckling som konstruktion har kunnat gå kursen. De är oerhört intresserade av att hitta nya lösningar, berättar Humaira Baneryd.

Textilier ett utvecklingsområde
Etac ser flera potentiella områden där material skulle kunna bytas ut. Möjliga områden som undersöks i nuläget är textilier i rullstolar och lyftselar.

– För lyftselarna vill vi gärna hitta ett tyg som kan ersätta det fossilbaserade tyg som används idag, alternativt gå mot återvunnet material. Men det är en utmaning, för materialet måste ha oerhört goda egenskaper när det gäller exempelvis styrka och förmåga att stå emot slitage, berättar Humaira Baneryd.

Som ett steg efter utbildningen har medarbetare från inköpsavdelningen besökt textilmässor för att scanna av marknaden efter hållbara material och föra en dialog med olika leverantörer om vilka material de kan erbjuda.

Men att implementera nya material i produkterna tar tid.
– För medicintekniska produkter krävs det mycket tester och godkännanden, förklarar Kristina Lennartsdotter, inköpsansvarig för textilsegment, som var en av Etacs deltagare på Biolyftet.

Cirkulär design
För Etac har det länge funnits ett cirkulärt tänk i designen av flera produkter. Många av produkterna är utvecklade för att möjliggöra enkel rengöring och återanvändning över lång tid. Slitagedelar ska enkelt kunna bytas ut och hjälpmedel ska kunna anpassas för nya brukare och behov.

– Det gör att våra produkter lever väldigt länge. För exempelvis rullstolar är det naturligt att diagnoser ändras eller att barn växer ur sin rullstol, då är det värdefullt att kunna anpassa eller byta delar, berättar Humaira Baneryd.

– Företaget använder redan återvunna material i sina produkter. Hela eller stora delar av metallkomponenterna i många produkter är gjorda av återvunnet material. Efter denna utbildning kommer vi även att se över möjligheterna att välja återvunnet eller biobaserat material för textilier och plast, förklarar Humaira Baneryd.

Humaira Baneryd. Foto: Johan Olsson.

Vad tar ni med er från utbildningen?

– Ett viktigt budskap som vi fick med oss från BioLyftet var att börja någonstans, och att se de lågt hängande frukterna först, berättar Humaira Baneryd.

BioLyftet består av en kunskapsdel och en del med flera workshopmoment där företagen får arbeta med egna idéer. Helst bör två till fyra personer från företaget delta i utbildningen. Humaira Baneryd framhåller kunskapsdelen som särskilt viktig.

– Vi är inne i en förändringsresa och då behöver kunskap delas i flera led inom företaget. Det var också positivt att möta personer och dela erfarenheter från olika branscher, samt att få en genomgång av den terminologi som används. Kursledarna genomförde utbildningen på ett bra och lättsamt sätt. Det var nyttigt och värdefullt! Jag kände ”yes” jag har gjort ett bra val här som fått våra medarbetare att gå utbildningen, avslutar Humaira Baneryd.

Fakta om Etac
Etac erbjuder högkvalitativa ergonomiska hjälpmedel för ett brett utbud av dagliga behov och vårdsituationer, i alla livsfaser. Oavsett om lösningen är för ett barn eller en vuxen är målet att förbättra individens egen förmåga och vårdgivarens arbetsförhållanden, genom kvalitet, funktionalitet och design. Företaget har säljkontor i Sverige, Norge, Danmark, Italien, Tyskland, Holland, England, USA och Australien samt en världsomspännande exportmarknad. Etac har egna fabriker i Sverige, Danmark, Norge och USA och håller just nu på att uppföra en fabrik i Polen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. Läs mer på företagets webbplats.

Fakta om BioLyftet
BioLyftet är en kostnadsfri utbildning som riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Utbildningen omfattar två dagar och arrangeras på flera orter i Sverige under 2019/2020. Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Utbildningen är framtagen av RISE IVF och det är också RISE som genomför utbildningen. Läs mer om BioLyftet.