BioLyftets genomförda aktiviteter

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Nedan listas alla genomförda aktiviteter sedan starten. För aktuella aktiviteter se BioLyftets projektsida.

Genomförda aktiviteter 2022

 •  7 april 2022, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet (digitalt).
 • 18 maj och 2 juni, Utbildningsdagar BioLyftet, Heberg. Arrangerades i samarbete med SpeedUp Halland.
 • 24 maj, Fördjupningsdag om förpackningar, Stockholm.
 • 31 augusti, Fördjupningsdsdag i Mölndal.
 • 14 september, Inspirationsseminarium i Trollhättan (och digitalt).

Genomförda aktiviteter 2021

 • 24 mars 2021, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
 • 21 april och 5 maj 2021, Utbildning BioLyftet
 • 11 och 25 maj 2021, Utbildning BioLyftet
 • 31 augusti 2021, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
 • 8 september 2021, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet
 • 20 oktober och 10 november 2021, Utbildningsdagar BioLyftet, Göteborg
 • 29 oktober 2021, Inspirationsseminarium med information om BioLyftet (digitalt)
 • 24 november och 13 december 2021, Utbildningsdagar BioLyftet, Malmö
 • 1 december 2021, fördjupningsdag om förpackningar BioLyftet, Mölndal

Genomförda aktiviteter 2020

 • 18 februari och 4 mars 2020, Utbildningsdagar i Göteborg
 • 26 februari 2020 och 11 mars 2020, Utbildningsdagar i Östersund
 • 13 mars 2020, Frukostseminarium i Värnamo
 • 1 och 23 april 2020, Utbildningsdagar i Värnamo
 • 27 maj, Digitalt frukostseminarium, Stockholm
 • 4 juni, Digitalt seminarium, Oskarshamn
 • 16 september 2020, Digitalt seminarium, Linköping
 • 23 september 2020, Digitalt frukostseminarium, Skövde
 • 24 september 2020, Digitalt frukostseminarium, Lidköping
 • 7 oktober samt 21 oktober 2020, Utbildningsdagar, Skövde (digitalt)
 • 14 oktober samt 11 november 2020, Utbildningsdagar, Linköping (digitalt)
 • 4 samt 25 november 2020, Utbildningsdagar, Stockholm (digitalt)

Genomförda aktiviteter 2019

 • 23 januari 2019, Frukostseminarium i Stockholm
 • 24 januari 2019, Frukostseminarium i Uppsala
 • 30 januari 2019, Frukostseminarium i Borås
 • 6 februari 2019, Frukostseminarium i Göteborg
 • 13 mars samt 27 mars 2019, Utbildningsdagar i Stockholm
 • 15 mars samt 2 april 2019, Utbildningsdagar i Göteborg
 • 21 mars 2019, Frukostseminarium i Värnamo
 • 22 mars 2019, Frukostseminarium i Växjö
 • 11 april 2019, Frukostseminarium i Karlstad
 • 3 maj samt 22 maj 2019, Utbildningsdagar i Värnamo
 • 4 juni samt 12 juni 2019, Utbildningsdagar i Karlstad
 • 29 augusti 2019, Frukostseminarium i Vargön
 • 4 september samt 25 september 2019, Utbildningsdagar i Göteborg
 • 18 september 2019, Frukostseminarium i Lund
 • 20 september 2019, Frukostseminarium i Gävle
 • 24 september 2019, Frukostseminarium i Varberg
 • 24 oktober samt 13 november 2019, Utbildningsdagar i Lund
 • 20 och 28 november 2019, Utbildningsdagar i Gävle
 • 5 december 2019, Seminarium i Östersund

Tillbaka till BioLyftets webb