Aktivitetsprojekt

Aktivitetsprojekt innehåller olika typer av behovsmotiverade insatser på programnivå för att skapa förutsättningar för programmets och områdets utveckling. Dessa genomförs utan utlysning.