BioLyftet arrangerade fokusdag om förpackningar

Mattias Andersson, kursledare.

Mattias Andersson är forskare på RISE, specialiserad inom plast och återvinning och projektledare inom BioLyftet.

Hej Mattias Andersson, expert och projektledare för utbildningssatsningen BioLyftet. Ni har just genomfört en pilotomgång av en fördjupningsdag om förpackningar. Vilka var där?

– Det var flera företag som gått Biolyftets grundutbildning. En del textilföretag och ett företag med produkter för köket och hemmet. Ett annat företag sysslar med förpackningar och tags till kläder och så ett livsmedelsföretag.

Vad diskuterade ni mest?

– Det var mycket fokus på så kallade verksamhetsförpackningar som till exempel skyddar kläder. Vi pratade också mycket om hur man kan byta ut plast mot papper och naturligtvis också hur man återvinner och samlar in. Vad kan läggas till och vad kan tas bort på förpackningen? Sådana frågor. Eller Kanske kan man byta till återvunnet material? Det var många aha-upplevelser, förklarar Mattias och fortsätter;

– Vi gick även igenom lagstiftning, eftersom både Sverige och EU har höga miljömål vad det gäller förpackningar. Alla företag har förpackningar att hantera på något sätt och mycket av det är idag plast. Vi som experter var där och coachade, gav förslag på material eller design. Dessutom hade vi förstärkning denna gång då Olof Nyström från Packbrigde medverkade. Men i grund och botten är det företagen själva som arbetar, hittar en målbild och ett riktigt case att jobba med, även efter utbildningsdagen.

Ni hade en gästföreläsare med er, Fredrik Ek från Roble Mind & Design, vad tog han upp?

– Fredriks område är förpackningsdesign och hans fokus var inte bara på materialval, utan även hur formen kan ha betydelse. Som ett exempel tog han upp ett företag som designat om en enda vinkel på förpackningarna, vilket gjorde att man kunde packa tätare i lastbilen och på så sätt ta bort var 7:e lastbil. Det väcker ju en del tankar om hur viktigt det kan vara med formen och de små detaljerna i själva designen av förpackningarna, berättar Mattias.

Ni fick på grund av vädret snabbt ställa om till ett hybridmöte eftersom många långväga resenärer annars skulle mött en snöstorm, hur fungerade det?

En av föreläsningarna under utbildningsdagen

En av föreläsningarna under utbildningsdagen. Foto: Mattias Andersson.

– Några var med på länk och det fungerade bra. Men vi är glada att de flesta ändå kunde ta sig hit för det blir en helt annan dynamik på plats. Vi välkomnar ju verkligen frågor då det är lättare att få fram djupare kunskap när man möts i verkligheten. Vi har haft och kommer att ha digitala events, men jag tycker utbildningen kommer mer till sin rätt när deltagarna är fysiskt på plats.

Hur tänker ni framåt, kommer en sådan här fokusdag på förpackningar att bli ett återkommande inslag?

Vi vill gärna fortsätta med flera fokusdagar om förpackningar nästa år. Intresset var stort och flera företag har visat intresse. Jag upplevde dagen som positiv, att det finns ett behov som vi kan bygga vidare på.

Det här var ju en pilotomgång, kommer ni ändra något till nästa gång?

– Sammantaget var det en fullspäckad dag, med mycket föreläsningar och workshops. Dock tyckte vi tiden var begränsande, så nästa gång kommer vi strukturera om så att det finns mer tid för workshops. Vi har redan en ny agenda på gång till nästa tillfälle.

Vad händer i vår för BioLyftet?

– Vi har mycket på gång men vill gärna hålla det lite öppet och lyssna in vad företagen behöver. Grundtanken med Biolyftet är ju att agera på ett riktigt behov hos företagen och vi måste också kunna agera på nya behov. Vi planerar för fler grundutbildningar men går vidare ännu mer mot uppsamling och fördjupning nästa år, avslutar Mattias.

Fokusdagen om förpackningar arrangerades i samverkan mellan BioLyftet och Packbridge.


Vad är Biolyftet?

BioLyftet är en utbildning som initierats av BioInnovation för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Vem riktar sig BioLyftet till?

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Läs mer om BioLyftet


Vad är Packbridge?

Packbridge är ett industrinätverk som arbetar för ett uppkopplat, smart och hållbart ekosystem för förpackningar. De har medlemmar och samarbetsorganisationer inom näringsliv, akademi och samhälle. Genom samarbeten tar Packbridge del av kunskapsdelning och kompetensuppbyggnad inom hållbarhet, digitalisering och AI, innovation och teknik.

Läs mer om Packbridge