Tillbaka till alla Utlysningar

Kemi från biobaserad råvara

  • Sista dag för ansökan: 30 augusti, kl. 14.00

BioInnovation ville med denna utlysning främja projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten skulle bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Många kemiindustrier använder idag fossila råvaror, och kemiindustrins produktionsvolymer förutspås öka. Samtidigt utgör andelen biobaserad råvara endast en mycket liten del av den samlade produktionen idag. Kemiindustrin är en stor leverantör av insatsvaror till andra produktvärdekedjor, exempelvis verkstadsindustrin, byggindustrin, massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin, och textilindustrin. Att ställa om kemiindustrin från fossil till biobaserad råvara är därför en nyckel för den biobaserade omställningen.

Vad kunde man söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kunde söka?

Behovsägare i form av kemikalietillverkare och leverantörer eller användare av biobaserade material, kemikalier och produkter. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kunde man söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Här kan du ta del av presentationen från och inspelningen av informationsmötet om utlysningen som ägde rum 14 mars 2023.

Utlysningstexten i sin helhet publicerades på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnovas portal som ansökan lämnas in. Se länk ovan till höger.

Projekt som har beviljats medel 2023

Kemisk återvinning: från biobaserade material till säkra, rena och effektiva gödselmedel

Användning av sidoströmmar från mykoproteinproduktion till additiver för funktionalisering av textilier

Utveckling av biopolymer för att ersätta fossila råvaror i plast

Butandiol från skogsbaserade restströmmar

Implementering av biomaterial som hållbart bindemedelssystem för PFAS-fri litiumjonbatteriindustri

FUNKYPACK: Förnyelsebar Unik Ny Kemi för cellulosabaserade förPACKningar