Tillbaka till alla Utlysningar

Kemi från biobaserad råvara

  • Sista dag för ansökan: 30 augusti, kl. 14.00

BioInnovation vill med denna utlysning främja projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Många kemiindustrier använder idag fossila råvaror, och kemiindustrins produktionsvolymer förutspås öka. Samtidigt utgör andelen biobaserad råvara endast en mycket liten del av den samlade produktionen idag. Kemiindustrin är en stor leverantör av insatsvaror till andra produktvärdekedjor, exempelvis verkstadsindustrin, byggindustrin, massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin, och textilindustrin. Att ställa om kemiindustrin från fossil till biobaserad råvara är därför en nyckel för den biobaserade omställningen.

Vad kan man söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kan söka?

Behovsägare i form av kemikalietillverkare och leverantörer eller användare av biobaserade material, kemikalier och produkter. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kan man söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Informationsmöte

Ta del av presentationen från och inspelningen av informationsmötet om utlysningen som ägde rum 14 mars 2023.

Utlysningstexten i sin helhet publiceras på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnovas portal som ansökan lämnas in. Se länk ovan till höger.