BioInnovation öppnar utlysning om biobaserad kemi

Nu har BioInnovations utlysning Kemi från biobaserad råvara öppnat. Projekten väntas skapa ökade möjligheter i kemiindustrins gröna omställning och redan under förhandsinformationen rönte utlysningen mycket uppmärksamhet.

En av dem som fått många samtal är BioInnovations programchef Per Edström.

Per Edström

Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén.

– Det är glädjande att så många hört av sig redan innan utlysningen öppnat. Det visar att utlysningen ligger rätt i tiden och har möjlighet att bidra i den gröna omställningen, säger Per Edström.

John Sandström på Univar Solutions är en av de experter som varit med och arbetat fram utlysningens inriktning. Han har lång erfarenhet av den svenska kemiindustrin och som en del i BioInnovations Team of Experts har han gett inspel och sett till att utlysningen möter viktiga behov både inom industrin och forskningen.

– Med den här utlysningen vill vi stimulera bytet av fossilbaserade råvaror till biobaserade råvaror. Det är väldigt lite biobaserad råvara som används i kemiindustrin idag. Därför behövs denna utlysning för att stimulera och initialt behövs projekt som kan demonstrera användningen av biobaserade insatsvaror. I annat fall finns risken att industriprojekt med denna ambition fastnar i det faktum att det finns för få lyckade demonstrationsprojekt och att kostnadsbilden för biobaserade insatsvaror fortsätter upplevas för hög, förklarar John Sandström.

Vem kan söka projektmedel?

– Utlysningen riktar sig till en bred målgrupp. Kemikalietillverkare och leverantörer liksom universitet, högskolor och institut kan söka, förklarar John Sandström.

John Sandström.

John Sandström, medlem i Team of Experts, BioInnovation. Foto: Johan Olsson

I projekten kan flera delar av en värdekedja vara representerad.

– Med utlysningen möjliggör vi för flera aktörer i värdekedjan att samlas i gemensamma projekt. Här kan vi få till samarbeten mellan aktörer som inte konkurrerar, understryker John Sandström.

Vilka projekt skulle du vilja se?

–  Livsmedelsförpackningar är ett område där jag skulle vilja se 100 procent biobaserade lösningar i framtiden, säger John Sandström.

Men det finns också flera områden där John Sandström ser stor potential:

– Andra intressanta områden är kemin och processerna bakom framtidens kläder. Kan vi fortsätta att använda biobaserade fiber som inte är bomull är detta väldigt intressant. Hudvårdsprodukter, byggstenar till nya polymera material, termoplaster, additiver till funktionalisering med mera är också intressanta områden.

Projekten ska också sträva efter att utveckla cirkulära lösningar.

– I alla led bör det också bygga på cirkulära lösningar som stöttar bioekonomin, förklarar John Sandström.

Är Sverige långt framme när det gäller kemi från biobaserade råvaror?

– Det finns mycket att göra inom den biobaserade kemin i hela världen. I Nordamerika pågår utveckling, liksom i länder med skogsindustriell koppling. Det görs initiativ för att hitta flera möjliga avsättningar för pappersmassa av olika slag. I takt med att tidningsläsandet minskat finns viss kapacitet att arbeta med. Det finns också intressanta sidoströmmar som skulle kunna tas tillvara. Nu är skogs- och kemiindustrin mogen att tänka i nya värdekedjor, berättar John Sandström.

I utlysningen kan både forsknings- och innovationsprojekt sökas men också demonstrationsprojekt. Varför är det viktigt?

–  Det finns många Start up-bolag som kanske tagit fram lösningar i labbskala och som nu behöver kunna ta sig framåt och få en knuff i rätt riktning. Dessa företag har ofta brist på medel och en utlysning av det här slaget gör att medlen kan knyta fler intressenter till projekten och som möjliggör uppskalning. Att få in fler aktörer i värdekejdan kommer ge goda innovationer på sikt, avslutar John Sandström.

Om utlysningen

I utlysningen Kemi från biobaserad råvara kan projektmedel sökas för utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning. Projekt kan söka Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt. Sista dag för ansökan är den 30 augusti 2023.
Läs mer om utlysningen.

Informationsmöte 14 mars

Redan imorgon anordnar BioInnovation ett informationsmöte om utlysningen. Mötet genomförs digitalt med start kl. 09.00.
Läs mer och anmäl dig här!