Tillbaka till alla Utlysningar

Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material

  • Informationsmöte 23 mars
  • Sista dag för ansökan: 23 augusti, kl. 14.00

I denna utlysning finansierar BioInnovation projekt som genom storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden. Syftet är att genom infasning av biobaserade råvaror och utfasning av fossilbaserade bidra till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi.

Vad kan ni söka för?

Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material som kan ersätta råvaror med stor klimatpåverkan, såsom fossilbaserade råvaror. Utvecklingen ska leda till minskad klimatbelastning samt ett mer effektivt resursutnyttjande.

Vem kan söka?

Tillverkare, leverantörer, produktutvecklare och materialförädlare samt forskningsutförare. Minst 3 parter varav minst 2 är företag.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Informationsmöte

Ta del av presentationen från och inspelningen av informationsmötet om utlysningen som ägde rum 23 mars 2022.

Utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnovas portal som ansökningar görs.