Tillbaka till alla Utlysningar

Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material

  • Informationsmöte hölls 23 mars 2022
  • Utlysningen stängde 23 augusti 2022.

I denna utlysning finansierade BioInnovation projekt som genom storskalig substitution skulle öka andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden. Syftet var att genom infasning av biobaserade råvaror och utfasning av fossilbaserade, bidra till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi.

Vad kunde man söka för?

Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material som kunde ersätta råvaror med stor klimatpåverkan, såsom fossilbaserade råvaror. Utvecklingen skulle leda till minskad klimatbelastning samt ett mer effektivt resursutnyttjande.

Vem kunde söka?

Tillverkare, leverantörer, produktutvecklare och materialförädlare samt forskningsutförare. Minst 3 parter varav minst 2 skulle vara företag.

Hur mycket kunde man söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Informationsmöte

Ta del av presentationen från och inspelningen av informationsmötet om utlysningen som ägde rum 23 mars 2022.

Utlysningen var öppen under 2022 och projekten som finansierades pågick under maximalt 2,5 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Möjliggör cirkulära och biobaserade förpackningar – ett tekno-ekonomiskt tillvägagångssätt
Hållbara biobaserade klimatskal 
Substitution av metallförslutningar till biobaserade lösningar 
RE:Spin En ny teknik för att utöka återvinning av cellulosabaserade textilfiber
snOWWOol – svensk spill-ull sparar snö och räddar glaciärer 
REdesign av KonsumentförPACKningar mot 2030 
PackSkin: högpresterande biobaserade barriärer för förpackningslösningar av fiberråvara
DoubleBio – Biobaserade och bionedbrytbara textilier