DoubleBio – Biobaserade och bionedbrytbara textilier

Bild från projektet.

Projektet DoubleBio avser utveckla en textilfiber som är både biobaserad och är biologiskt nedbrytbar i hav och mark. En sådan fiber skulle vara särskilt användbar i engångstextilier såsom jordbrukstextilier, förpackningar, våtservetter, blöjor och ansiktsmasker. Dessa produkter är vanligtvis baserade på icke-nedbrytbara fossilbaserade polymerer som polypropen och polyester.

I Sverige går mycket av våra förbrukade plastmaterial och textilier till energiåtervinning, men i många europeiska länder är deponering vanligare med risk för nedskräpning i natur och hav. Textilier som är biologiskt nedbrytbara bidrar till att minska förekomst av mikroplast i naturen, och möjliggör kompostering.

I detta projekt kommer textilfibrer tillverkas genom smältspinning, vilket är den vanligaste fiberspinningsmetoden inom textilindustrin. Det nyutvecklade materialet är tänkt att ersätta fossilbaserad polymer, framför allt polypropen, och därigenom ge effekter som minskade nettoutsläpp av koldioxid.

Därför är detta viktigt

Projektet DoubleBio syftar till att utveckla textilier av biobaserad råvara, som också är biologiskt nedbrytbara i hav och mark. Materialet förväntas kunna ersätta fossilbaserad textil, särskilt fiberduk av polypropen, och kommer att utvärderas främst i textilprodukter för engångsbruk (jordbrukstextilier, emballage, våtservetter, ansiktsmasker) som är svåra att materialåtervinna.

Förväntat resultat

  • Ett recept på ett nytt polymermaterial som kan utgöra råvara för biobaserade och biologiskt nedbrytbara textilfibrer, och en fiberspinningsprocess lämplig för det nyutvecklade materialet.
  • Produktexempel framställda av nonwoven-material som är baserat på de nyutvecklade fibrerna.
  • En analys av miljöpåverkan som avser projektets produktexempel, där de jämförs med motsvarande kommersiella material.

Deltagare

Skarp Engineering, Gaia Biomaterials, Tenowo GmbH, BCC AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,8 MSEK och kommer att pågå under drygt två år – från oktober 2022 till december 2024.