Tillbaka till alla Utlysningar

Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter

  • Sista ansökningsdag 28 mars 2023 kl.14.00

BioInnovation finansierar i denna utlysning projekt som tar fram nya eller vidareutvecklar processer för en cirkulär bioekonomi. Målet är att projekten ska skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran.

Framställning av konkurrenskraftiga produkter från bioråvara förutsätter utveckling av nya och befintliga processer. Höga produktionskostnader med existerande teknik hämmar idag satsningar på biobaserade alternativ. Det behövs också processer som säkrar rätt och stabil produktkvalitet trots att det finns variationer i bioråvarans sammansättning och kvalitet.

Vad kan man söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kan söka?

Behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kan man söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Läs hela utlysningstexten på Vinnovas webbplats.

Informationsmöte

Ta del av presentationen från och inspelningen av informationsmötet om utlysningen som ägde rum 16 november 2022.