Tillbaka till alla Utlysningar

Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter

  • Utlysningen stängde 28 mars 2023

BioInnovation finansierade i denna utlysning projekt som tog fram nya eller vidareutvecklade processer för en cirkulär bioekonomi. Målet var att projekten skulle skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran.

Framställning av konkurrenskraftiga produkter från bioråvara förutsätter utveckling av nya och befintliga processer. Höga produktionskostnader med existerande teknik hämmar idag satsningar på biobaserade alternativ. Det behövs också processer som säkrar rätt och stabil produktkvalitet trots att det finns variationer i bioråvarans sammansättning och kvalitet.

Vad kunde man söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kunde söka?

Behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattades av erbjudandet.

Hur mycket kunde man söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Utlysningen var öppen under 2023 och projekten som finansierades pågick under maximalt 2,5 år. Information om projekten finns under Tematiska projekt på vår projektsida.

Projekt som har beviljats medel

Biomaterial för kolanod vid aluminiumtillverkning 
FÅTT – Förädling av Återanvänt Trä genom Teknikutveckling 
Bearbetning av biobaserade flerskiktsbarriärfilmer för fullt cirkulära förpackningar (ProMultiFilms)
Tillverkningsprocesser för starka hydrofoberande bio-material med hetpressningsteknik
Stuck in the middle with you 
TallBoard: Användning av tallolja i industriella fiberskivor
Glycerolbaserade helt gröna och förnybara smörjmedel