Utlysning från Bioinnovation främjar framväxten av biobaserade cirkulära flöden

Efterfrågan på produkter med minskad klimatbelastning ökar. För att möta detta krävs en ökad användning av förnybara råvaror och mer resurseffektivt nyttjande genom cirkulära materialflöden. Detta var utgångspunkten när BioInnovation öppnade utlysningen Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet.

Upp till 80 procent av en produkts miljöpåverkan avgörs i designstadiet.[1] De val som görs i designfasen påverkar produktens livslängd om komponenter och material kan användas igen.

Cecilia Tall är generalsekreterare för TEKO som är en av initiativtagarna till BioInnovation. Hon leder just nu arbetsgruppen Design för cirkularitet inom regeringens samverkansgrupp för Näringslivets klimatomställning.

Cecilia Tall, Teko

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO.

– I Sverige jobbar vi mycket med återvinning, men vi måste börja göra rätt från början. Vilken är planen när man sätter en produkt på marknaden? Vilka steg behövs för att den ska kunna bli en resurs för någon annan, eller för den ska kunna tas tillbaka till den egna produktionen när den är uttjänt? Här är design och produktion viktiga komponenter, säger Cecilia Tall.

Flera policys kommer att påverka den cirkulära utvecklingen. Producentansvar är ett exempel. EU:s avfallslag ett annat som på sikt kommer att innebära att insamlat material inte får brännas – och det kommer i sin tur att kräva återvinningsmöjligheter för alla material. EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi och den svenska regeringens strategi samt handlingsplan för cirkulär ekonomi är ytterligare exempel.

– 70 000 ton textil beräknas samlas in per år i Sverige i framtiden. Det behövs en enorm teknikutveckling för att ta hand om detta och utmaningen är gemensam för flera branscher, säger Cecilia Tall.

När utlysningen stängde i april 2020 startade fem projekt.

– Vi ser fram emot att projekten ska bidra till lösningar för att bygga biobaserade, cirkulära loopar och ge ökad kunskap. Omställningen kommer att påverka många fler yrkesgrupper än vi tror, och det blir en stark kraft när alla drar åt samma håll, säger Cecilia Tall.

Läs om projekten som fick finansiering via utlysningen

Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor

CircleStretch

100% fossilfria byggskivor och byggelement

Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader


[1] EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi