Här skapas nästa generations träfiberskivor som ska minska klimatavtrycket

För att kunna ställa om vårt samhälle till en cirkulär biobaserad ekonomi måste utmaningar kring återanvändning och återvinning mötas – ett exempel är träfiberskivor. Ett material som det produceras mängder av för bland annat byggande och möbelproduktion, närmare bestämt 100 miljoner kubikmeter per år.

Ett problem idag med återanvändning av träfiberskivor är att skivindustrin nästan uteslutande använder fossilbaserade lim innehållande ureaformaldehyd (UF), vars emissioner av fri formaldehyd är hårt reglerade och därför på lång sikt önskas minska till träets egna nivå. För att möjliggöra återanvändning av träfiberskivor, vilka idag går till förbränning, vill ett projekt i BioInnovation lett av Stergios Adamopoulos vid Linnéuniversitetet utveckla nya lim baserade på modifierad stärkelse. Detta för att ersätta fossilbaserade UF-lim – vars produktion dessutom har ett betydande kolavtryck. Projektet vill också presentera en ny metod för att återvinna fibrer från träskivor med vattenstrålar.

– Idag saknas en kommersiellt gångbar teknik för återvinning av fibrer från träfiberskivor. Under bara de senaste fem åren har minst 220 miljoner kubikmeter träfiberavfall skapats över hela världen, det vill vi ändra på, säger Stergios Adamopoulos.

Varför använder ni just stärkelse?
– Vi har valt att arbeta med stärkelse för att det idag produceras i en så stor omfattning – 60×106 ton/år – att det både räcker som matkälla och till att utgöra en enorm förnyelsebar källa för trälim. I projektet har vi valt att arbeta specifikt med vetestärkelse på grund av dess relativt låga pris och bra egenskaper.

Återvinning med hjälp av vattenstrålar – förklara hur det går till!
– Nova Innovation Solutions som deltar i projektet en har unik kompetens inom vattenstråleteknik – en teknik i som används i stor utsträckning i andra branscher men som aldrig tidigare har testats för trä. Enkelt uttryckt går tekniken ut på att med hjälp av vattenstrålar med högt tryck, på omkring 690 till 1700 bar, isolera träfibrer för att på så vis kunna sönderdela det och möjliggöra återvinning.

I projektet deltar, förutom Linnéuniversitetet och Nova Innovations Solutions, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen och IKEA.

Bilden visar ett steg i modifieringsprocessen för vetestärkelse.

– IKEA har höga ambitioner och mål med vår hållbarhetsprofil och strävar tillsammans med våra partners och kunder efter en cirkulär ekonomi utan fossilbaserade råvaror. Eftersom våra möbler totalt sett innehåller en stor volym spån- och träfiberskivor med en ansenlig mängd lim är det viktigt för oss att vi försöker hitta material, processer och metoder som kan omsätta våra ambitioner och mål i praktiken, det vill säga att som i detta projekt få fram lim baserat på förnyelsebara råvaror som samtidigt möjliggör återanvändning av fiberskivor i stor skala, säger Svante Nordänger på IKEA.

Vilken potential ser ni att den här innovationen har om ni lyckas?
– Om vi utgår från att minst sex miljoner ton avfall träfiberskivor genereras i Europa varje år, skulle det med träfiberskivor med stärkelsebaserat lim vara möjligt att återvinna upp till 25% i ny produktion. Det betyder att 3,75 miljoner ton förbrukade träfiberskivor skulle kunna återvinnas och 11 miljoner ton koldioxid skulle förbli lagrat istället för att släppas ut genom förbränning.

 

Stergios Adamopoulos, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet,

Namn: Stergios Adamopoulos, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Dröminnovation: Ett nytt biobaserat lim som kan ersätta de syntetiska, petroleumbaserade, värmehärdade lim som används idag i tillverkningen av träpaneler.

Om projektet: Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor är har fått finansiering från BioInnovations utlysning Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet. Projektet har en total budget på 3,9 MSEK och pågår mellan juni 2020 och maj 2022.