Nyskapande och banbrytande idéer ska bidra till ett cirkulärt och biobaserat samhälle

I BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har fem projekt beviljats medel i steg 1. Gemensamt för samtliga är att de tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning.

Artificiell kärnved, biobaserade skum för hållbara förpackningar och frustuler från kiselalger som bärarmaterial. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

– Vi ser fem spännande nya projektidéer som syftar till att ersätta dagens fossilbaserade alternativ med nya, biobaserade lösningar – som även kan återvinnas och i vissa fall vara bionedbrytbara. Det ska bli mycket intressant att följa deras utveckling, säger biträdande programchef Sverker Danielsson.

– Utlysningen av hypotesprövningsprojekt är ett sätt att skapa ett inflöde av idéer i form av nytänkande och risktagande småprojekt. Det är ofta i denna skala som radikala frågeställningar kan testas – de leder alltid till ny kunskap och ibland till framgångsrika fortsättningar. Viktigt för områdets utveckling! säger programchef Per Edström.

– Hypotesprövning – steg 1 har givit oss möjligheten att ta in expertkompetens och partnerföretag för att utforska möjligheten att använda vårt silica material från alger inom kontrollerad frisättning. I längden kan det leda till att vi kan ersätta fler skadliga kemikalier och material hos befintliga kunder och potentiellt ta oss in på nya marknader, säger Simon Nilsson, Technical Lead Applications, Swedish Algae Factory, som leder projektet Frustuler från kiselalger.

– Vårt beviljade projekt om biobaserade tvärbindare ge en unik möjlighet att testa att modifiera en idag outnyttjad skogsbaserad råvara som papperskemikalie som förbättrar pappersegenskaper vid hög fukt, säger Astrid Glasenapp, Senior Research Manager på RISE Research Institutes of Sweden, som leder projektet Nya biobaserade tvärbindare för förbättrad prestanda hos förpackningspapper.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2023;

Artificiell Kärnved: Funktionell modifiering av tall splintved för hållbara fönsterapplikationer

Frustuler från kiselalger, ett biobaserat och hållbart bärarmaterial med bred tillämpningspotential inom kontrollerad frisättning

Högpresterande barriärbeläggningar till förpackningar med biobaserade substrat

Nya biobaserade tvärbindare för förbättrad prestanda hos förpackningspapper

CASSPAK – 100 % biobaserade skum för hållbara förpackningar

Projekt som visat sig lyckosamma i första steget kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Läs mer om utlysningen