Högpresterande barriärbeläggningar till förpackningar med biobaserade substrat – steg 1

Genom ett unikt samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden, adapa Sweden Landskrona, Billerud och Chromogenics ska pappersubstrat beläggas med SiOx i en roll-to-roll process. Detta nya koncept kommer att ge ett fullt återvinningsbart förpackningsmaterial med goda syre och vattenbarriäregenskaper. Förpackningsindustrin är idag den största sektorn av oljebaserad plast. Förpackningar har en viktig funktion i att skydda livsmedel och undviker således att livsmedel förstörs. Plast har i detta fallen många goda egenskaper som bidrar till att skydda livsmedlet och öka dess hållbarhetstid som barriär mot syre och fukt, mekanisk styrka samt förseglingsbarhet.

Användningen av plast har ökat stadigt de senaste åren och var 1 705 000 ton år 2020 och då återvanns endast ca. 10% och 87% går till energiåtervinning eller bränsle. Plastförpackningar återvinns till en något högre grad men ändå återvinns blygsamma 18% enligt statistik ifrån FTI. Motsvarande återvinningsgrad för förpackningskartong och papper är 83%.

Målet med projektet är att verifiera hypotesen att det går belägga ett pappersubstrat med ett tunt ogenomträngligt skikt. Detta kommer att göras genom att ett papper modifieras hos Billerud för att sedan beläggas hos Chromogenics. En film av konventionell plast kommer också att beläggas hos Chromogenics som referensmaterial. Materialets barriäregenskaper mot syre och fukt kommer sedan att utvärderas.

Därför är detta viktigt

En extremt tunn beläggning på ett papperssubstrat kommer att kräva mindre material än traditionella förpackningsmaterial. Lösningen kommer att öka graden av återvinning och minska mängden avfall. Sannolikheten att förpackningen hamnar i havet och om så skulle ske kommer att förorena i form av mikroplaster.

Förväntat resultat

Projektet kommer att visa på ett proof of concept för ett biobaserat, bionedbrytbart och återvinningsbart förpackningsmaterial med enastående barriärprestanda. Detta koncept är unikt i sitt slag på så vis att det kombinerar ett hållbart alternativ till oljebaserad plast med goda barriäregenskaper mot både syre och vatten som kan återvinnas i befintliga återvinningsströmmar. Under projektets gång kommer ny kunskap att utvecklas inom alla steg inom produktionskedjan. Varje aktör kommer att lära sig hur de ska kunna optimera sina produkter och processer.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden, adapa Sweden Landskrona, Billerud and Chromogenics.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 430 160 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan maj och oktober 2023.

Den nya generationen mätceller för att mäta syrebarriären. Fotograf: Johan Olsson